Komisja Kultury, Sportu i Turystyki

Autor: Administrator serwisu

01/09/2017 18.00

Posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Turystyki odbędzie się w poniedziałek 04 września 2017 roku o godzinie 18:00 w sali 5a bud. C Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki:

1.  Sprawy organizacyjne i porządkowe:
     a) Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
     b) Przyjęcie porządku obrad.

2.  Rozpatrzenie oraz zaopiniowanie pisma skierowanego przez Fundację „Nad Świdrem Przystań-Majówkowe perspektywy” z dn. 11.07.2017 r.

3.  Rozpatrzenie pisma z dn. 17.08.2017 r. skierowanego przez pana Macieja Mycielskiego.

4.  Rozpatrzenie pisma z dn. 07.07.2017 r. pani Agnieszki Sołtysik.

5.  Zaopiniowanie pisma z dn. 18.07.2017 r. skierowanego przez członka zarządu Dubai Development Ltd. pana Marka Leśkiewicza.

6.  Sprawy różne i wolne wnioski.
7.  Zakończenie obrad.