Komisja Budżetu i Inwestycji

Autor: Administrator serwisu

29/08/2017 14.00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji odbędzie się w czwartek 31 sierpnia 2017 roku o godz. 14:00 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Budżetu i Inwestycji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie pisma z dnia 01.08.2017 r. mieszkańców ul. Lwowskiej.
  3. Rozpatrzenie pisma z dnia 27.07.2017 r. w sprawie modernizacji ul. Rybnej.
  4. Rozpatrzenie pisma z dnia 25.07.2017 r. mieszkańców ul. Bagnistej.
  5. Rozpatrzenie pisma z dnia 02.08.2017 r. dotyczącego wprowadzenia na terenie gminy Otwock zmiany opraw oświetleniowych na oprawy typu LED w związku z realizacją drogi ekspresowej S17.
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.