Karta „Bilet Metropolitalny”

Karta „Bilet Metropolitalny”

Oferta „Warszawa+” skierowana jest do gmin aglomeracji warszawskiej, których mieszkańcy korzystają codziennie z komunikacji zbiorowej organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego. Dokładniej do tych samorządów, które są gotowe na wyższe dopłaty do funkcjonowania komunikacji, oferując w zamian swoim mieszkańcom możliwość tańszego podróżowania komunikacją miejską.

Tańsze bilety mogą być kodowane wyłącznie na spersonalizowanej (posiadającej zdjęcie oraz imię i nazwisko właściciela) karcie wydawanej mieszkańcom przez gminy. Karta „Bilet Metropolitalny” wydawana jest osobom, które zamieszkują Gminę Otwock i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Otwocku oraz dla dzieci tych osób. Szczegóły dotyczące wydawania kart „Bilet Metropolitalny” zawierają:

Punkt Obsługi Karty zlokalizowany jest w Urzędzie Miasta Otwocka.

 

Karty wyrabiane są w godzinach:

  • poniedziałek                    8:00 – 17:45

Do karty wymagane jest zdjęcie o wymiarach 35x45 mm.

Bilety w ramach oferty „Warszawa+” można kupić (poprzez doładowanie karty) wyłącznie w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM.

Bilet 30-dniowy imienny, ważny w obu strefach, kosztuje obecnie 180 zł (ulgowy 90 zł).

Tymczasem mieszkaniec gminy Otwock, który korzysta z oferty „Warszawa+” zapłaci za niego jedynie 120 zł (ulgowy 60 zł). 

Na bilet 90-dniowy imienny na obie strefy trzeba wydać bez żadnej zniżki 460 zł (ulgowy 230 zł). W ramach „Warszawa+” bilet ten kosztuje tylko 330 zł (ulgowy 165 zł). Mieszkańcy Gminy, którzy korzystają z oferty „Warszawa+” mogą także kupić tańsze bilety tylko na drugą strefę. 30-dniowy kosztuje 72 zł (ulgowy 36 zł), a 90-dniowy – 212 zł (ulgowy 106 zł). Dla porównania – bilety na drugą strefę bez zniżki kosztują odpowiednio 112 zł (ulgowy 56 zł) i 282 zł (ulgowy 141 zł). Różnicę w cenie biletów pokrywa Gmina Otwock.

Wniosek o wydanie Karty „Bilet Metropolitalny"

Aby otrzymać Kartę "Bilet Metropolitalny" należy:

- Wypełnić wniosek (strona www.karta.otwock.pl przez którą będzie możliwość składania wniosku w formie elektronicznej)
- Wysłać go do Urzędu Miasta Otwocka - kliknąć przycisk "WYŚLIJ WNIOSEK
- Przyjść do Urzędu Miasta Otwocka do Punktu Obsługi Karty "Bilet Metropolitalny” z następującymi dokumentami:

  • pierwszą stroną PIT-u za rok poprzedni,
  • potwierdzeniem złożenia PIT-u (pieczęć wpływu, potwierdzenie nadania z poczty, UPO – Urzędowe Poświadczenie Odbioru),
  • zdjęciem o wymiarach 35x45 mm,
  • dowodem osobistym lub inny dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

lub (w przypadku osób uczących się i nierozliczających się w Urzędzie Skarbowym w Otwocku, ale mieszkających na terenie gminy Otwock)

  • pierwszą stroną PIT-u/ów za rok poprzedni obojga rodziców (rozliczających się w Urzędzie Skarbowym w Otwocku i mieszkających na terenie gminy Otwock),
  • potwierdzeniem złożenia PIT-u/ów (pieczęć wpływu, potwierdzenie nadania z poczty, UPO),
  • ważną legitymacją szkolną/studencką,
  • zdjęciem o wymiarach 35x45 mm,
  • dowodem osobistym rodzica lub innym dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

Karta zostanie wydana niezwłocznie po weryfikacji danych.

UWAGA:

Wniosek przesłany elektronicznie przez osobę ubiegającą się o wydanie karty przechowywany jest w bazie danych przez okres 7 dni od dnia złożenia. Po tym terminie wniosek jest automatycznie i bezpowrotnie usuwany.

Dzieci/studenci nie rozliczający podatku dochodowego od osób fizycznych za rok poprzedni do wyrobienia Karty „Bilet Metropolitalny” przychodzą min. z jednym z rodziców wraz z wyżej wymienionymi dokumentami.   

Pytania i pomoc w wypełnieniu wniosku o uzyskanie Karty „Bilet Metropolitalny”  można uzyskać pod numerem telefonu 22 779 20 01 w. 135 (opłata zgodnie ze stawką operatora.

DO POBRANIA: