Komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor: Administrator serwisu

04/07/2017 18.15

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki odbędzie się w czwartek, 6 lipca 2017 roku, pocz. o godz. 18.15, w budynku C, pok. 5A, Urzędu Miasta przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek obrad Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki:

  • 1)      Omówienie propozycji zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka w odniesieniu do uchwały intencyjnej w przedmiotowej sprawie (cd.).
  • 2)      Omówienie stanu realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta Otwocka w 2017 roku”.
  • 3)      Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Otwockiem a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej projektu pn. „Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.
  • 4)      Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Otwockiem a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej projektu pn. „Promocja gospodarcza Wirtualnego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.