Komisja Kultury, Sportu i Turystyki

Autor:

11/05/2016 18:00

odbędzie się w czwartek (12 maja 2016 r.) o godz. 18:00 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka

Proponowany porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki:

1. Sprawy organizacyjne i porządkowe:
a) Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
b) Przyjęcie porządku obrad.

2.    Dyskusja na temay budowy placu zabaw na osiedlu "1000-Lecia" przy ul. Kościuszki.

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku skierowanego przez stowarzyszenie Aktywny Otwock w sprawie inicatywy "Organizacja i przeprowadzenie cyklicznych zajęć ruchowych w okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień 2016 roku) na Otwockiej Plaży Miejskiej."

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku skierowanego przez stowarzyszenie Aktywny Otwock w sprawie inicjatywy "Organizacja i przeprowadzenie cyklicznych zajęć ruchowych w okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień 2016 r.)" dedykowanych dzieciom w wieku szkolnym pt. "Aktywne Wakacje".

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie pisma Stowarzyszenia "GLORIA" z dnia 28.04.2016 r.

6. Sprawy różne i wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.