Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor: Administrator serwisu

15/12/2017 15.30

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta Otwocka odbędzie się w piątek 15 grudnia 2017 r. o godz. 15.30 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia komisji:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie pisma z dnia 03.09.2017 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku.
  3. Omówienie i zaopiniowanie pisma z dnia 12.09.2017 r. Nr Dz. 14344/17/DI Państwa E. E. Z.
  4. Omówienie i zaopiniowanie pisma z dnia 05.12.2017 r. Nr. Dz. 18769/17/DI Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.