Komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor: Administrator serwisu

23/08/2017 18.00

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki odbędzie się we wtorek, 29 sierpnia 2017 roku, pocz. o godz. 18.00, w budynku C, pok. 5A, Urzędu Miasta przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek obrad Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki:

 1)  Rozpatrzenie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Karczewska”.

 2)  Rozpatrzenie dokumentów przedłożonych przez Prezydenta Otwocka w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków.

 3)  Sprawy różne.