Jubileusz 100-lecia "Jedynki"

Autor: Administrator serwisu

15/10/2018

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Stanisława Reymonta w Otwocku w piątkowe popołudnie, 12 października świętowała 100-lecie swojej edukacyjnej działalności. W uroczystościach jubileuszowych uczestniczyli uczniowie, absolwenci, grono pedagogiczne oraz przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, a także gość honorowy – Ignacy Gogolewski absolwent „Jedynki”.  

Uroczystą galę jubileuszową, która odbyła się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 rozpoczęto od  wprowadzenia pocztu sztandarowego szkoły oraz wspólnego odśpiewania hymnu. W dalszej części uroczystości uhonorowano byłych i teraźniejszych pracowników szkoły, absolwentów i całość społeczną szkolną, a także wspomniano minione lata. Zarys historii szkoły z ostatnich 100 lat przedstawicieli uczniowie w specjalnie przygotowanym na tę okazję  programie artystycznym.

Podczas tego wyjątkowe wydarzenia nie zabrakło okolicznościowych przemówień i podziękowań. Z ogromnym zainteresowaniem zgromadzonych uczestników spotkało się wystąpienie absolwenta placówki - Pana  Ignacego Gogolewskiego znanego polskiego aktora teatralnego, który we wzruszający sposób podzielił się swoimi wspomnieniami z czasów szkolnych.

Obecny na uroczystości Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak skierował słowa podziękowania i wyrazy najwyższego szacunku dla wszystkich, którzy na przestrzeni lat w „Jedynce” przekazywali wiedzę, wychowywali oraz tworzyli życzliwą i przyjazną atmosferę uczniom i rodzicom. „Na kartach historii zacnej Jubilatki odnotowane są sukcesy wielu młodych ludzi, które możliwe były do osiągnięcia dzięki zaangażowaniu kadry pedagogicznej. To dzięki Wam kolejne młode pokolenia zdobywają wiedzę oraz kształtują umysły, by mądrze postępować i budować swoją przyszłość. Życzę wszystkim Uczniom, aby zdobyta wiedza zaowocowała sukcesami w dorosłym życiu, a Rodzicom satysfakcji z osiągnięć ich dzieci. Pani Dyrektor, Pedagogom i Pracownikom życzę dalszych sukcesów zawodowych, spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz jeszcze wielu pięknych Jubileuszy”.

 

 

Galeria