Jak przygotować się do spisu, aby był on bezpieczny, szczególnie dla osób starszych?

Autor: Administrator serwisu

26/04/2021

Po pierwszych dwóch tygodniach Narodowego Spisu Powszechnego 2021 (NSP 2021) można już zdiagnozować najczęstsze pomyłki popełniane przez osoby korzystające
z samospisu przez Internet.

Najważniejsza porada dla spisujących się osób: warto się dobrze przygotować, dokładnie czytać pytania i podpowiedzi zawarte w aplikacji, a w razie wątpliwości lepiej sprawdzić daną informację i wrócić do formularza później. Na dokończenie spisu mamy 14 dni od pierwszego logowania. Jeśli jednak definitywnie zakończymy spis
i potwierdzimy poprawność przekazanych danych – nie ma już możliwości ich poprawiania!

Spisz się szybko!

Aplikacja jest intuicyjna i pozwala sprawnie przechodzić na kolejne strony formularza spisowego. Informacje wymagane podczas spisu są generalnie proste i nie powinny sprawiać problemu – są to m.in. podstawowe dane osobowe, poziom wykształcenia czy wykonywana praca. Wszyscy znają na nie odpowiedzi, jednak nie każdy wpisuje poprawne dane. Z czego to wynika? Najczęściej z pośpiechu, nie czytania pytań i odpowiedzi do końca. Rzadziej z niezrozumienia pytania, skomplikowanej sytuacji, czy dylematów z wyborem poprawnej odpowiedzi.

 

To jest proste!

Zdarzają się jednak pytania, przy których mieszkańcy mają wątpliwości. Chodzi
np. o ustalenie relacji rodzinnych, wykonywany zawód, dane dotyczące mieszkania: powierzchni użytkowej, statusu własnościowego czy źródła ogrzewania. W takiej sytuacji lepiej upewnić się i wpisać poprawną odpowiedź nie później niż 14 dni od pierwszego otworzenia formularza.

Problemy pojawiają się również przy temacie osób przebywających za granicą: czy należy takie osoby podawać w formularzu, czy nie. Odpowiedź zależy od stanu formalnego. Osoby wymeldowane i mieszkające na stałe za granicą nie muszą się spisywać. Jeśli jednak dana osoba pozostaje zameldowana w kraju, to niezależnie od tego, jak długo mieszka za granicą, powinna wypełnić obowiązek spisowy i może to łatwo zrobić przez Internet.

Jeśli ktoś podczas spisu zapomniał podać informacje o osobie pełnoletniej, nic się nie stało – dana osoba może spisać się sama. W przypadku dzieci, informacje o nich może uzupełnić inna osoba dorosła, która jeszcze się nie spisała.  

Warto pamiętać o tych wszystkich zasadach, zwłaszcza w momencie potwierdzania zakończenia spisu. Nie ma bowiem możliwości powrotu do ostatecznie zamkniętego formularza i poprawienia podanych tam informacji!

 

Samospisu można dokonać w punktach zlokalizowanych w:

 

Urzędzie Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 – CityBox

(poniedziałek od 8.00 do 18.00, pozostałe dni tygodnia od 8.00 do 16.00);

 

siedzibie Teatru Miejskiego w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 4

(od poniedziałku do piątku od 10.00 do 14.00);

 

Klubie „Mlądz” w Otwocku przy ul. Majowej 202

(poniedziałki, środy, piątki od 15.00 do 19.00);

 

siedzibie OSP Otwock-Wólka Mlądzka w Otwocku przy ul. Szosa Lubelska 3

(w poniedziałki, środy i piątki od 16.00 do 20.00);

 

siedzibie OSP Otwock-Jabłonna w Otwocku przy ul. Gabriela Narutowicza 109

(w poniedziałki, środy i piątki od 16.00 do 20.00).

 

Samospis jest dobrą metodą realizacji obowiązku uczestnictwa w spisie dla osób, które obsługują komputer samodzielnie. Osoby starsze lub nieobsługujące komputera będą mogły skorzystać z pomocy rachmistrza. Rachmistrzowie rozpoczną swoją pracę z początkiem maja i wtedy będą już do dyspozycji mieszkańców Otwocka.

 

Mieszkańcy, którzy chcą poprosić o kontakt z rachmistrzem mogą zgłaszać się do Urzędu Miasta Otwocka telefonicznie: 22 779-20-01 wew. 122.

Pamiętajmy, że rachmistrzowie nie pytają o konto, dochody, majątek, posiadane nieruchomości czy sprzęty w mieszkaniu. Nie pytają również o nasze wyjazdy, nie mają też prawa pytać o żadne dokumenty. Przypadki wyłudzeń takich informacji, oprócz infolinii spisowej, można również zgłaszać w swoim urzędzie miasta lub gminy, a także na policji.

Ze względu na sytuację epidemiczną i ograniczenia w funkcjonowaniu urzędów miast i gmin, warto by każdy, kto ma w rodzinie osoby starsze, zaproponował im pomoc w wypełnieniu obowiązku spisowego. W tych trudnych tygodniach takie wsparcie dla osób szczególnie narażonych na ciężki przebieg COVID-19 ma niebagatelne znaczenie.

 

Porady spisowe dla seniorów:

1.     Jeśli nie możesz spisać się samodzielnie przez Internet, zadzwoń na infolinię spisową i wybierz bezpieczny spis przez telefon.

2.     Chcąc skorzystać ze stanowiska do samospisu w gminie, pamiętaj o pandemii i aktualnych obostrzeniach.

3.     Podczas spisu uważnie i bez pośpiechu czytaj pytania i odpowiedzi.

4.     Sprawdź zaznaczone odpowiedzi i wpisane informacje, zanim przejdziesz na kolejną stronę formularza.

5.     Zastanów się czy na pewno spisałeś współmieszkańców – zwłaszcza dzieci i osoby przebywające za granicą, ale nadal zameldowane pod Twoim adresem.

6.     Osoby pełnoletnie, których nie spisałeś będą mogły zrobić to same. Poinformuj ich o tym.

7.     Jeśli zostałeś spisany przez współmieszkańca (małżonka), nie musisz logować się już do aplikacji spisowej – Twoje dane są już w systemie.

8.     Pamiętaj! Jeśli na końcu spisu potwierdzisz poprawność przekazanych danych, po zamknięciu aplikacji nie masz możliwości ich poprawienia.

9.     Jeśli wśród Twoich bliskich, sąsiadów, znajomych są osoby starsze, które nie posiadają komputera, pomóż im bezpiecznie zrealizować obowiązek spisowy.

10.   Jeśli spisałeś się przez Internet (w domu lub punkcie spisowym) albo poprzez Infolinię spisową, zrealizowałeś tym samym swój obowiązek udziału w spisie i nikt nie ma prawa do Ciebie zadzwonić w tej sprawie.