IX Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Biuro Rady Miasta Otwocka

21/03/2019

IX Sesja Rady Miasta Otwocka odbędzie się dnia 26 marca 2019 r. o godz. 16.00 w  Auli Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5,


Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miasta Otwocka.
  4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę ewidencyjną nr 18 w obr. 139 w Otwocku,
b) w sprawie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Soplicowo”,
c) w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok,
d) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Otwocka na lata 2019-2032.

      5. Sprawozdanie z prac komisji Rady.
      6. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
      7. Zapytania i wolne wnioski.
      8. Zakończenie obrad.