IX posiedzenie Miejskie Rady Seniorów

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

24/08/2022 11:00

IX posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów odbędzie się w dniu 05 września 2022 r. o godz. 11:00 w Auli Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Informacja p. Agnieszki Suchołbiak w sprawie pozyskania środków w ramach zadania pn. Samorządowy instrument wsparcia inicjatyw Rad Seniorów 2022”.
  2. Informacja zebrana w OSM, UTW, ZNP itp. w sprawie potrzeb osób starszych.
  3. Informacja w sprawie zorganizowania odpowiedniej ilości osób, które wezmą udział w zajęciach rekreacyjno-ruchowych.
  4. Sprawy różne.