Innowacyjny system monitoringu już niebawem w Otwocku!

Autor:

08/07/2022

Już w przyszłym roku na drogach wlotowych do Otwocka i głównych skrzyżowaniach w mieście zostaną zainstalowane nowoczesne kamery, które automatycznie będą badać ruch pojazdów i rozpoznawać ich numery rejestracyjne. Ten innowacyjny system monitoringu wpłynie istotnie na poprawę bezpieczeństwa w Otwocku. Jest w stanie wykryć zagłuszarki GSM oraz posiada szeroką gamę możliwości rozbudowy i co najważniejsze, będzie połączony w czasie rzeczywistym z centralną bazą policji.

Miasto Otwock jako pierwsza gmina w Polsce będzie realizować System Inteligentnej Analizy Ruchu Drogowego wspólnie z policją. Prezydent Jarosław Margielski podpisał porozumienie z Komendantem Stołecznym Policji nadinsp. Pawłem Dzierżakiem w sprawie realizacji tego zadania.

Porozumienie zostało podpisane w auli urzędu miasta w obecności: wiceprzewodniczącego rady miasta Jakuba Kosińskiego, przewodniczącego komisji zdrowia i spraw społecznych radnego Marcina Kraśniewskiego, Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku mł. insp. Przemysława Dębińskiego, Michała Prószyńskiego szefa gabinetu politycznego Ministra MSWiA - Mariusza Kamińskiego.

Dzięki temu nowoczesnemu systemowi będzie można wychwycić w ruchu miejskim te pojazdy, które np. zostały ukradzione lub poruszają się ze skradzionymi tablicami rejestracyjnymi. System daje także ogromne możliwości analityczne, dzięki którym w błyskawicznym czasie można będzie ustalić drogę przejazdu poszukiwanych pojazdów jak i ustalić ich kierowców. Zebrane dane będą automatycznie porównywane z policyjnymi bazami. W razie wykrycia kradzionego auta, bądź pojazdu z aktywnym zagłuszaniem GPS, system poinformuje o tym oficera dyżurnego, a ten okoliczne patrole. Ponadto system będzie mógł być wykorzystany również w sytuacjach takich jak uruchomienie procedury „Child Alert” - uprowadzenia dziecka, dając możliwość sprawdzenia, czy samochód sprawcy uprowadzenia poruszał się po terenie objętym systemem.

Porozumienia zakłada, że program funkcjonalno-użytkowy Systemu Inteligentnej Analizy Ruchu Drogowego, zostanie wykonany przez Wydział Teleinformatyki Komendy Stołecznej Policji przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Otwocku. Dokumentacja projektowa i roboty zostaną wykonane na zlecenie i koszt Miasta Otwocka, które na ten cel w całości pozyskało środki zewnętrzne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w wysokości 3 mln zł.

Prezydent dziękując za wsparcie tej inicjatywy oraz poprawę bezpieczeństwa na terenie Miasta Otwocka, podkreślił, że będzie to pierwsza w kraju tego rodzaju współpraca.

- Dziękuję komendantowi stołecznemu za tą otwartość i innowacyjność. Dziękuję radzie miasta za zabezpieczenie środków, Komendantowi KPP w Otwocku Przemysławowi Dębińskiemu za pomoc w przygotowaniu technicznym i merytoryczne wsparcie. Niebawem będziemy ogłaszali przetarg w formule „zaprojektuj i wybuduj” na realizację pierwszego tego rodzaju systemu rozpoznawania automatycznego tablic rejestracyjnych monitoringu o olbrzymich możliwościach rozbudowy, co istotnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Otwocka. Co ważne wyeliminuje ruch tirów i pojazdów o przekroczonym tonażu po otwockich drogach. Z takimi sytuacjami mamy do czynienia bardzo często, zwłaszcza na ul. Narutowicza, czy ul. Majowej. Bardzo serdecznie dziękuję też Michałowi Prószyńskiemu, szefowi gabinetu MSWiA ministra Mariusza Kamińskiego za szerokie wsparcie jakie otrzymaliśmy w tym zakresie, co nam pozwoli jeszcze w tym roku na rozpoczęcie wdrożenia tego systemu - mówi prezydent Jarosław Margielski.

Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dzierżak podziękował za wspólne działanie na rzecz bezpieczeństwa. - Jest to system innowacyjny, nowoczesny, który pozwala rozwijać pewne działalności nie tylko rejestracyjne, ale również analityczne. Jest to pionierski system, który będzie wykonany na terenie całego kraju. Po pierwszych analizach i rozpoznaniu jakie zrobiliśmy, jest to system, który poprawi nie tylko bezpieczeństwo, ale i posiadanie wiedzy na temat w jaki sposób funkcjonuje ruch drogowy i jakie są zagrożenia na terenie powiatu. Cieszę się, że na tym poziomie jest zgoda pomiędzy instytucjami państwowymi i samorządowymi, bo to służy naszemu wspólnemu bezpieczeństwu – podkreślił komendant stołeczny.

Prezydent wspomniał też, że już wkrótce będzie podpisywane kolejne porozumienie z policją.

- Ta umowa jest preludium do dalszej współpracy między samorządem otwockim, a KPP w Otwocku, Komendą Stołeczną i MSWiA. Już niebawem będziemy podpisywali kolejne porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości 1 mln zł na rozbudowę i przebudowę Komendy Powiatowej Policji w Otwocku. Od lat z niecierpliwością czekają na to nie tylko funkcjonariusze, ale i mieszkańcy oraz nasz samorząd. Budynek będzie nowoczesny, a w nim przewidziano również możliwość lokalizacji centrum obsługi monitoringu już istniejącego, co znacząco poprawi bezpieczeństwo w Otwocku. Dziękuję za codzienną współpracę komendantowi KPP w Otwocku Przemysławowi Dębińskiemu, za rodzaj współpracy, który polega na wzajemnym uzupełnianiu zadań, które stoją przed samorządem i policją. Tak jak to u nas przebiega myślę, że jest wzorem do naśladowania dla innych gmin w Polsce - mówi prezydent Jarosław Margielski.

Galeria