Inicjatywy kulturalne wybrane!

Autor: Administrator serwisu

17/06/2016

posiedzenie komisji fot. 1

logo projektu kulturalne ruszenie w otwocku

W dniu 13.06.2016 r. siedzibie Otwockiego Centrum Kultury odbyło sie posiedzenie Komisji Oceniającej w sprawie oceny merytorycznej wniosków złożonych przez mieszkańców Otwocka / dzielnic Wólka Mlądzka, Świder/ na organizację inicjatyw kulturalnych w ramach projektu "Kulturalne ruszenie w Otwocku" program Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2016.

Do dnia 10.06.2016r. do godz. 16.00 wpłynęło 8 projektów inicjatyw. W toku obrad uwzględniających, zasady programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2016, Regulaminu projektu "Kulturalne ruszenie w Otwocku" komisja oceniająca w składzie:
1.    Kostrzewa Piotr - Przewodniczący Komisji
2.    Ajdacki Paweł - Członek Komisji
3.    Gnatowska Grażyna - Członek Komisji
4.    Kapusta Tomasz - Członek Komisji
5.    Morawska-Stec Regina - Członek Komisji
6.    Rakowski Sebastian - Członek Komisji

zgodnie z Kartą Oceny Wniosków, przyznała następującą punktację poszczególnym oraz  postanowiła przyznać dofinansowanie wnioskodawcom:

Dofinansowanie otrzymały wnioski:
  1. Spotkania dla pełnych pasji kobiet -69,16 pkt
  2. Świder na Dzikim Zachodzie - 68,50 pkt
  3. Upiększamy Świder - 64,67 pkt
  4. Świderska milonga - 63,34 pkt
  5. Kowalstwo za "miedzą" - 59,19 pkt
  6. Spotkanie z astronomią - 56,33 pkt
  7. Otwocki Maraton Muzyczny - 49,67 pkt

Projekty realizowane będą w miesiącach sierpień 2016 - październik 2016.

Zapraszamy do zapoznania sie z opisami projektów:

I. Spotkania dla pełnych pasji kobiet
Główny cel projektu

Głównym celem projektu jest zaktywizowanie mieszkanek Wólki Mlądzkiej, które do tej pory były i nadal są wykluczone z jakiejkolwiek oferty kulturalnej. W miejscowości nie działa żaden klub, świetlica, dom kultury czy inne miejsce spotkań i rozwoju lokalnej społeczności. Specyficzne położenie Wólki (na peryferiach Otwocka) zniechęca często do korzystania z atrakcji miejskich ośrodków. Dodatkowo Wólka Mlądzka, będąca niegdyś osadą wiejską, charakteryzuje się dziwnym zawieszeniem kulturalnym i nieco inną od otwockiej specyfiką: w miejscowości nie działa Koło Gospodyń Wiejskich, (bo przecież to miasto Otwock), ale jednocześnie mieszkańcy wykazują małe zainteresowanie ofertą miejską. Celem projektu jest zintegrowanie i poruszenie społeczności lokalnej (początkowo kobiet, w dalszym działaniu jesteśmy otwarte również na męskich uczestników spotkań) za pomocą stworzenia ofert atrakcyjnych aktywności, które na tyle zaciekawią uczestniczki warsztatów, że spotkania te będą miały szansę na swoją cykliczność po wygaśnięciu projektu. Pozwoli to na zapełnienie kulturalnej luki, w jakiej znajdują się mieszkańcy Wólki, dla których nie ma organizowanych na miejscu żadnych animacji.


II. Świder na Dzikim Zachodzie
Główny cel projektu

Celem projektu jest aktywizacja społeczna 24 dzieci i młodzieży ze Świdra w wieku 7 – 15 lat poprzez naukę jazdy konnej. Uczestnicy projektu będą mieć okazję przeżyć wspaniałą przygodę z końmi i nie tylko, móc bezpośrednio obcować z tymi wspaniałymi zwierzętami, ale też poznać sprzęt i zasady jeździeckie.

III. Upiększamy Świder
Główny cel projektu

Realizując projekt chcielibyśmy zadbać o brzeg rzeki Świder, aby spacery wzdłuż rzeki stały się przyjemnością. Projekt adresowany jest do wszystkich mieszkańców Świdra jak i Otwocka, którzy chcieliby włączyć się w prace, których celem jest zadbanie o okolice rzeki.
Planowane działania projektu:
– spacer nad Świdrem połączony ze sprzątaniem- rzeka Świder
– opcjonalnie 4 godziny warsztatów stolarskich
– budowa koszy na śmiecie nad brzegiem rzeki.
– przewidywana ilość uczestników: 15-30 osób

IV. Świderska milonga
Główny cel projektu

Celem projektu jest integracja mieszkańców Świdra poprzez naukę tanga i kulturalne spędzanie czasu wolnego. Zadanie ma także na celu łączyć pokolenia. Liczymy, że projekt pozwoli na to, by jednocześnie seniorzy i młodzież, a także dzieci, mogli w jednym miejscu wspólnie spędzać czas oraz kontaktować się, wymieniać spostrzeżenia na temat warsztatów i tego co dzieje się w naszej dzielnicy. Te nowe kontakty międzypokoleniowe będą inspiracją do podejmowania wspólnych inicjatyw kulturalnych w przyszłości. Lekcje tańca będą nieodpłatne dla wszystkich uczestników.

V. Kowalstwo za "miedzą"
Główny cel projektu

Głównym celem projektu jest zapoznanie młodzieży z fachem kowalstwa. Przekazanie wiedzy dotyczącej kowalstwa artystycznego. Celem inicjatywy jest stworzenie/zawiązanie grupy miłośników kowalstwa artystycznego poprzez wspólne warsztaty, wykłady, wizyty studyjne.

VI. Spotkanie z astronomią
Główny cel projektu

Chcemy pokazać i podzielić się swoimi zainteresowaniami, niebanalną pasją, jaką jest astronomia. Zainteresować mieszkańców światem wokół siebie. Zwrócić uwagę na bogactwo i możliwości swojego otoczenia ze szczególnym uwzględnieniem nieboskłonu. Chcemy przełamać barierę, że astronomia jest tylko dla wybranych. Wdrożyć do ciekawego i konstruktywnego spędzania czasu wolnego. Jest to ciekawa inicjatywa zachęcająca do wyjścia z domu, odkrycia metafizycznej strony świata, połączenia wychowania i edukacji w rodzinie i poprzez kontakt z lokalnymi pasjonatami. Chcemy wyjść na przeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców (dane z diagnozy NCK).

VII. Otwocki Maraton Muzyczny
Główny cel projektu

Integracja mieszkańców poprzez możliwość prezentacji własnych umiejętności muzycznych na otwartej scenie, swobodna formuła hapenningu dająca możliwość uczestniczenia w przedsięwzięciu wielu uczestnikom, włączenie w wydarzenie przypadkowych przechodniów- podróżnych oczekujących, lub wychodzących ze stacji PKP. Głównym celem projektu jest pokazanie, że koncert nie zawsze potrzebuje wielkiej sceny bądź sali koncertowej.

Galeria