Informacja z otwarcia ofert cenowych

Autor: Administrator serwisu

10/09/2018

Informacja z otwarcia ofert cenowych na "Wykonanie placu dostawczego, altany śmietnikowej oraz street workout zgodnie z załączonym do postępowania projektem wykonawczym w ramach zadania budżetowego pn., „projekt i budowa strefy – edukacyjnej przy SP 7 – Etap II (budowa altany śmietnikowej, parkingu, urządzeń street workout” nie wpłynęła żadna oferta cenowa.

INFORMACJA