Informacja o zasadach wydobywania piasku i żwiru oraz wykonywaniu robót geologicznych

Autor: Administrator serwisu

13/02/2020

cover.png

Na prośbę Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie publikujemy „Informację o zasadach wydobywania piasku i żwiru oraz wykonywaniu robót geologicznych”.

Załącznik do pobrania