Informacja o utrudnieniach drogowych!

Autor: Gazeta Otwocka

22/07/2016

Informujemy że w dniach 25 lipca – 31 sierpnia 2016 r. na terenie Miasta Otwocka będą prowadzone następujące prace:

- budowa pasa drogi ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Okrzei do ul. Łukasińskiego w ramach zadania budżetowego „Projekt i budowa jezdni w ul. Poznańskiej (kostka bet.) na odcinku od ul. Łukasińskiego do ul. Okrzei”

- budowa nawierzchni drogi (jezdnia i chodnik) wraz z progami zwalniającymi na ulicy Kukułczej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Bagatela z wyniesionym skrzyżowaniem.

W związku z powyższymi pracami prosimy o umożliwienie prowadzenia robót budowalnych związanych z w/w inwestycjami.

 Dokument ul. Poznańska

 Dokument ul. Kukułcza