Informacja o naborze na dyżur wakacyjny

Autor: Administrator serwisu

15/05/2020

Szanowni Państwo,
w związku z panującym stanem epidemiologicznym, nabór na dyżur wakacyjny w otwockich publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych zostaje wstrzymany. Dalsze informacje o rozpoczęciu naboru zostaną opublikowane do końca maja 2020 r.