Informacja dotycząca projektu budżetu na 2018 rok

Autor: Wydział Kultury i Promocji

15/12/2017

We wtorek (12 grudnia) Komisja Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Otwocka przekazała Prezydentowi negatywną opinię w sprawie przedstawionego projektu budżetu na rok 2018. Nie przekazano uzasadnienia do opinii, które byłyby konsekwencją wniosków poszczególnych komisji merytorycznych. Zawnioskowano natomiast o  wprowadzenie korekt w uchwale zgodnie z przedstawionym załącznikiem w formie tabeli. Całość przekazanych dokumentów przedstawiamy poniżej.

DO POBRANIA:

Zestawienie nr 1

Zestawienie nr 2

Pan Prezydent, zgodnie z uchwałą regulującą harmonogram pracy nad budżetem miasta, w ciągu siedmiu dni zaopiniuje zmiany proponowane przez radnych, o czym niezwłocznie poinformujemy.