Informacja dot. strajku nauczycieli w Otwocku

Autor: Sławomir Sierański Wiceprezydent Miasta Otwocka

15/04/2019

Uprzejmie Informujemy, że mimo iż od dnia 8 kwietnia 2019 roku trwa ogólnopolski strajk nauczycieli, to aktualnie wszystkie placówki oświatowe w Otwocku są czynne. Sytuacja związana ze strajkiem jest na bieżąco monitorowana przez Urząd Miasta Otwocka, którego pracownicy są w stałym kontakcie z Oświatą Miejską oraz dyrektorami placówek oświatowych. W trakcie strajku rodzice i opiekunowie mogą zostawić swoje dzieci w szkołach i przedszkolach, gdzie zorganizowano dla nich zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, bądź dydaktyczne. Opiekę zapewniają dyrektorzy i pracownicy oświatowi, którzy nie biorą udziału w strajku. We wszystkich placówkach administracja i obsługa nie strajkuje. Egzamin ósmoklasisty, podobnie jak wcześniej gimnazjalny przebiega bez zakłóceń.

 

Sławomir Sierański

Wiceprezydent Miasta Otwocka