Informacja dot. przechowywania akt pracowniczych

Autor: Administrator serwisu

06/03/2019

1 stycznia 2019 roku weszły w życie przepisy ustawy związanej ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych i ich elektronizacją*.

 

Ideą projektu e-Akta jest przede wszystkim skrócenie z 50 do 10 lat okresu przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika, a także dokumentacji osoby zatrudnionej w formie zleceniobiorcy.

 

Już nastąpiła zmiana w przechowywaniu dokumentacji osób zatrudnionych od 1 stycznia 2019 roku, gdyż obligatoryjnie czas przechowywania ich dokumentacji to 10 lat. Okres przechowywania akt pracowników zatrudnionych w okresie od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 2018 roku również może ulec skróceniu, gdyż jest możliwość wyboru formy prowadzenia i przechowywania dokumentacji - papierowo lub elektronicznie. Zmienił się również program Płatnik i e-Płatnik. Natomiast bez zmiany pozostaje okres przechowywania akt osób zatrudnionych przed 1999 rokiem, tu pozostaje 50 lat.

 

Szereg przydatnych informacji dotyczących tematyki e-Akta znajdą Państwo na:

http://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/e-akta/e-akta-pliki-do-pobrania

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

II Oddział w Warszawie

Inspektorat w Otwocku

  

* Ustawa z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. z 2018 r. poz. 357)