Harmonogram odbioru odpadów na 2021 rok

Harmonogram odbioru odpadów marzec - grudzień 2021 - do pobrania

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla zabudowy wielorodzinnej - do pobrania

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych dla zabudowy wielorodzinnej - do pobrania

W terminach odbioru poszczególnych strumieni odpadów komunalnych, właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia podmiotowi odbierającemu odpady komunalne swobodnego dostępu i dojazdu do pojemników i zapełnionych worków, tj. umieszczeniu ich poza ogrodzeniem nieruchomości przed godz. 6:00 lub otwarciu punktu gromadzenia odpadów.

Pracownik firmy odbierającej odpady zobowiązany jest do kontroli zawartości worków lub pojemników. Kontrole w zakresie prawidłowej segregacji będą prowadzić także pracownicy Urzędu Miasta Otwocka. W przypadku stwierdzenia prowadzenia selektywnej zbiórki niezgodnej z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku, Prezydent Miasta Otwocka wyda decyzję administracyjną o zmianie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Kontakt:

 

Zespół Gospodarowania Odpadami UM Otwock (ZGO)

 ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, Bud. B, pok. 10, 10A

pn. 8-18, wt-pt. 8-16

 tel.: (22) 779 20 01 WEW. 138, 184,  (22) 779 35 88

 odpady@otwock.pl

 

PreZero Service Centrum

pn.-pt. 8-16

tel.: (022) 710-10-80

otwock@prezero.com