Przedszkole Miejskie nr 6

ikona adres Otwock, ul. Kubusia Puchatka 28

ikona telefon 22 779 41 23

ikona e-mail p6@oswiata-otwock.pl


Drodzy Rodzice,

W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym 2020/2021 serdecznie zapraszamy na zebrania, które odbędą się w grupach:

a) grupie I (młodszej) dnia 10.09.2020 r. o godzinie 17.00

b) grupie II (starszej)   dnia 08.09.2020 r. o godzinie 17.00

Dotyczyć one będą organizacji pracy w oddziałach, wyboru przedstawicieli do Rady Rodziców.

 W związku z koniecznością przestrzegania wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego  prosimy o zapoznanie się z Procedurami organizacji opieki w Przedszkolu nr 6 w Otwocku w czasie pandemii COVID – 19

Procedura PDF


Szanowni Rodzice

 

Nasza placówka wznawia działalność od 25 maja 2020r. Tego dnia przyjęte zostaną do przedszkola dzieci, których rodzice złożyli u Dyrektora deklarację-wniosek o przyjęcie dziecka na zajęcia opiekuńcze.

 

Możliwość korzystania z opieki przedszkolnej adresowana jest do rodziców pracujących. Pierwszeństwo powrotu mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

 

Rodzice, których dzieci będą wymagały opieki od 25 maja 2020r. i później wypełniają deklarację-wniosek o przyjęcie dziecka na zajęcia opiekuńcze. Każdorazowo o zakwalifikowaniu dziecka decyduje Dyrektor.

 

Powrót do przedszkola od 25 maja 2020r. będzie znacznie różnił się od tego, co było przed pandemią. Prosimy przygotować dzieci na to, co zastaną w przedszkolu i jak będzie wyglądało przyjście do przedszkola w nowej formie, aby dziecko uniknęło zaskoczenia i związanego z tym stresu.

 

Procedura wejścia do przedszkola będzie zgodna z wymaganiami Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Według nowych wytycznych dziecko należy przyprowadzić do przedszkola w godz. 8.00 - 8.30:

 

-przyprowadzane do przedszkola dzieci muszą być zdrowe: dziecko, u którego temperatura będzie wynosić ponad 37º C lub widoczne będą oznaki chorobowe – katar , kaszel, itp. nie będzie wpuszczone do przedszkola;

 

-dzieci będą wpuszczane pojedynczo;

 

-rodzic nie będzie mógł wejść z dzieckiem do budynku, należy pożegnać się przy drzwiach wejściowych;

 

-w holu przedszkola będzie czekał pracownik przedszkola, który zmierzy mu temperaturę termometrem bezdotykowym, a następnie przekaże dziecko pracownikowi przedszkola, który zaprowadzi je do szatni i pomoże mu się przebrać, a następnie zaprowadzi je do sali przedszkolnej, w której dziecko będzie przebywać w ciągu dnia;

 

 

-dziecko nie może przynosić do przedszkola żadnych zabawek i przedmiotów;

 

-dziecko odbieramy z przedszkola przez drzwi od strony lasu – rodzic za pomocą domofonu kontaktuje się z pracownikiem przedszkola, podaje imię i nazwisko, a pracownik przedszkola przyprowadza dziecko do drzwi;

 


Ewa Kucharska

Dyrektor Przedszkola nr 6  w Otwocku

Dyrektor: Ewa Maria Kucharska

O przedszkolu

Przedszkole nr 6 przy ulicy Kubusia Puchatka 28 w Otwocku położone jest w pięknej, cichej dzielnicy Śródborów u zbiegu ulic Narutowicza i Kubusia Puchatka. Uczęszcza do niego 50 dzieci. Jest przedszkolem dwuoddziałowym.
Zajmuje wolnostojący budynek, w którym dzieci mają do dyspozycji zmodernizowane, przestronne sale zabaw, szatnie, łazienkę. Sale zabaw wyposażone w ciekawe, różnorodne pomoce dydaktyczne sprzyjające aktywności dzieci oraz rozwijaniu ich umiejętności.
Otaczający przedszkole duży, zalesiony plac zabaw jest wyposażony w różnorodny sprzęt terenowy oraz ,,Miasteczko ruchu drogowego” co sprzyja rozwojowi fizycznemu.
Grono pedagogiczne przedszkola tworzą nauczyciele posiadający odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje.

Historia

Przedszkole nr 6 zostało utworzone 23.03.1948r. Od 01.09.1991r. stanowisko dyrektora przedszkola po przejściu na emeryturę Pani Zofii Owczarek objęła Ewa Kucharska i tę funkcję pełni do dziś. W skład grona pedagogicznego wchodzi sześciu nauczycieli posiadających odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje (4 wychowawców, 1 nauczyciel religii, 1 logopeda).Przedszkole stale jest modernizowane co sprzyja zapewnieniu dobrych warunków pobytu dzieciom i pracy pracownikom. Dyrektor i nauczyciele opracowują różnorodne programy, w których realizację włączają dzieci, rodziców, środowisko oraz zgłaszają do konkursów odnosząc sukcesy. W roku 2007/2008 program ,,Moje Miasto Otwock to bezpieczne drogi” zgłoszono do ogólnopolskiego konkursu Inicjatyw Bezpieczne drogi zajmując drugie miejsce w kategorii ,,Lokalni”. Pozyskało zewnętrzne środki finansowe w kwocie 30 tysięcy złotych, które wykorzystano do stworzenia atrakcyjniejszej bazy wewnątrz przedszkola dla dzieci oraz zorganizowania na terenie ogrodu przedszkolnego ,,Miasteczka ruchu drogowego” wyposażonego w znaki drogowe, pojazdy, które służą do dnia dzisiejszego, a jednocześnie wyróżniają to przedszkole wśród innych. Innym przykładem może być realizacja opracowanego programu profilaktycznego ,,Bezpieczny przedszkolak” dzięki któremu przedszkole uzyskało tytuł ,,Bezpieczne Dziecko – Bezpieczne Przedszkole 2014r.” oraz członkostwo Ogólnopolskiego Klubu Bezpieczne Szkoły. Innym przykładem może być realizacja wieloletniego programu pracy opracowanego przez dyrektor ,,Bezpieczne, zdrowe, radosne, twórcze dzieciństwo”. Zainicjowanie przez nią i wspólne opracowanie z przewodniczącym Rady Rodziców projektu ,,Świat bliżej dziecka” zgłoszono do Projektu Otwockiego Budżetu Obywatelskiego oraz zaangażowanie społeczności przedszkolnej, współpracującego Przedszkola nr 10, Szkoły Podstawowej nr 9 pozwoliły na zdobycie popierających projekt dużej ilości podpisów, które sprawiły, że będzie on mógł być realizowany w Projekcie Budżetu Miasta Otwocka na rok 2016. Przedszkole otrzyma kwotę 50 tysięcy złotych, za którą zakupi różnorodne pomoce dydaktyczne, zabawki edukacyjne, przybory gimnastyczne, pojazdy i sprzęt wpływający pozytywnie na rozwój motoryki u dzieci, a także sfinansowany zostanie zakup kostki brukowej. Dyrektor i nauczyciele aktywnie włączają dzieci do udziału w akcjach np. ,,Sprzątania świata”, zbiórki surowców wtórnych, dokarmiania ptaków, różnorodnych konkursach plastycznych, muzycznych, krzewiących bezpieczeństwo, przyrodę. Dzieci odnoszą sukcesy zdobywając różnego rodzaju nagrody ( w ciągu ostatnich tylko pięciu lat zajmując: pierwsze miejsce 9 razy, drugie miejsce 8 razy, trzecie miejsce 4 razy, wyróżnienia 6 razy).Od wielu lat przedszkole współpracuje z Komendą Policji, Strażą Pożarną, Mazowieckimi Parkami Krajobrazowymi, Otwockim Centrum Kultury, Przedszkolami, Szkołą Podstawową nr 9.

Numery kont bankowych Przedszkola nr 6 w Otwocku

Szanowni Państwo bardzo prosimy dokonywać wpłat za przedszkole na poniższe konta bankowe pamiętając, że inny numer jest konta na wpłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole (godziny), inny jest numer konta za żywienie !!

  • Godziny: Bank Spółdzielczy w Otwocku ul. Kołłątaja 1B nr konta 38 8001 0005 2001 0008 0086 0002
  • Żywienie: Bank Spółdzielczy w Otwocku ul. Kołłątaja 1B nr konta 65 8001 0005 2001 0008 0086 0001


Wydarzenia w naszym przedszkolu

Lp.

Data

Godzina

Impreza

Wykonawca

1.

12.09.2016r.

13:00

,,Kopciuszek”  - teatrzyk

 Firma Piano

2.

20.09.2016r.

13:00

,,Zuzia w zaczarowanej krainie”- teatrzyk

 Teatr Arlekin

3.

27.09.2016r.

13:00

,,Koszyk czystego srebra” - teatrzyk

Teatr Bajka

4.

30.09.2016r.

10:00

Spotkanie pogłębiające wiedzę przyrodniczą

Mazowieckie Parki Krajobrazowe

5.

04.10.2016r.

13:00

,,Słoń Torbalski” - teatrzyk

Teatr Duet

6.

11.10.2016r.

13:00

„Wielka wyprawa pana Maluśkiewicza”

Teatr O rety

7.

12.10.2016r.

10:00

Spotkanie pogłębiające wiedzę przyrodniczą

Mazowieckie Parki Krajobrazowe

8.

 

13.10.2016r.

 

9:30

 

Pasowanie na Przedszkolaka

 

Impreza przedszkolna

9.

27.10.2016r.

13:00

,,Nasz nowy kolega Mambo” - teatrzyk

Teatr Arlekin

10.

08.11.2016r.

13:00

,,Żabi król” - teatrzyk

Arlekin

11.

22.11.2016r.

13:00

,,Bajka o królowej Marysi” - teatrzyk

Teatr O rety

12.

23.11.2016r.

9:30

,,Zabawy z pluszowym misiem” – (Każde dziecko proszone jest o przyniesienie misia)

Firma Piano

13.

25.11.2016r.

10:00

Spotkanie pogłębiające wiedzę przyrodniczą

Mazowieckie Parki Krajobrazowe

14.

06.12.2016r.

11:00

,,O rycerzu co ratował księżniczkę” - teatrzyk

 Teatr Duet

15.

07.12.2016r.

9:30

Spotkanie ze Św. Mikołajem

Firma Piano

16.

09.12.2016r.

10:00

Spotkanie pogłębiające wiedzę przyrodniczą

Mazowieckie Parki Krajobrazowe

17.

13.12.2016r.

13:00

,,Baśń o dwunastu miesiącach” - teatrzyk

Teatr Arlekin

18.

18.01.2017r.

13:00

,,Tematy muzyczne, których słucha świat” – spotkanie z muzyką

Muzyczna Agencja Artystyczna Limbos

19.

31.01.2017r.

9:30

Bal karnawałowy

Firma Piano

20.

02.02.2017r.

9:00

,,Dziadek do orzechów” – teatrzyk

Teatr Duet

 

10.02.2016r.

13:00

,,niewychowany Czerwony Kapturek” - teatrzyk

Teatr Arlekin

21.

08.03.2017r.

13:00

,,Zaczarowane kalosze” - teatrzyk

Teatr Arlekin

22.

22.03.2017r.

10:00

,,Przyjaciele” - teatrzyk

Teatr Duet

23.

06.04.2017r.

13:00

,,Jak Ania  została wielkanocnym zajączkiem” - teatrzyk

Teatr Arlekin

24.

25.04.2017r.

13:00

,,Doktor” - teatrzyk

Teatr Duet

25.

10.05.2017r.

13:00

,,O dobrym Serungalu” - teatrzyk

Teatr  Arlekin

26.

25.05.2017r.

13:00

,,Jak Krzyś pomógł rodzicom odzyskać czas” - teatrzyk

Tatar O rety

27.

29.05.2017r.

9:30

,,Rozbójnik Rumcajs”- teatrzyk

Teatr Duet

28.

07.06.2017r.

13:00

,,Rybak i żuraw” - teatrzyk

Teatr Arlekin