Przedszkole Miejskie Nr 4

WITAMY NA STRONIE PRZEDSZKOLA NR 4 W OTWOCKU 


OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE - MARZEC

WAŻNE !!!  Nowy Komunikat Mazowieckiej Policji skierowany do rodziców, opiekunów i uczniów, związany z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju: TUTAJ i TUTAJ

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci !!!
W całym kraju wprowadzono stan epidemii. Szkoły i przedszkola pozostają zamknięte od 25 marca do 10 kwietnia 2020 roku.
Nie zobaczymy się bardzo długo… Ale to nie znaczy, że nie będziemy się
razem bawić!
Przedszkola zostały zobowiązane do realizacji swoich zadań w formie zdalnej.
Panie Nauczycielki będą Wam przesyłały, zamieszczały na stronie internetowej przedszkola lub na Facebooku propozycje zabaw, aktywności i podpowiedzi, co można robić razem w domu, by czas rozłąki się tak bardzo nie dłużył, a dzieci miały okazję do realizacji przynajmniej części tego, co robią w przedszkolu.
Na naszej stronie internetowej w prawym menu jest zakładka DOMOWE PRZEDSZKOLE. Proponujemy tam różnorodne zabawy, działania muzyczne, plastyczne i troszkę gimnastyki.
Wiemy, jak bardzo Wam brakuje zabaw na naszym placu zabaw !!!
Panie Nauczycielki pozostają w stałym kontakcie z Wami – możecie zwracać się do nich mailowo lub poprosić o telefon – zadzwonią, jeśli będziecie chcieli porozmawiać.
W sprawach administracyjnych
piszcie na adres mailowy  przedszkola p4@oswiata-otwock.pl
albo dzwońcie do przedszkola tel. 22 779 32 73
Mam nadzieję, że wszyscy niedługo się zobaczymy!!!!
Pozdrawiam
Adrianna Budzynowska
Dyrektor przedszkola

WAŻNE: Komunikat Mazowieckiej Policji skierowany do: rodziców, opiekunów
i uczniów, związany z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju.


OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

W związku z zawieszeniem działalności placówek oświatowych, uprzejmie informujemy,
że zwrot opłaty za posiłki dokonywany będzie w formie odpisu należności w następnym miesiącu.
INFORMACJA DOTYCZĄCA DYŻURÓW WAKACYJNYCH
Szanowni Rodzice i Opiekunowie
dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego
Uprzejmie zawiadamiamy, że w związku ze stanem epidemicznym w kraju,
ulega zmianie termin wydawania i przyjmowania kart zgłoszeń dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
Termin określony pierwotnie w harmonogramie zapisów na okres 23.03.2020 r. – 10.04.2020 r. jest nieaktualny i ulega zmianie.
Zapisy na dyżur odbywać się będą od 15.05.2020 r. – 05.06.2020 r.

 

Szanowni Państwo,
W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego ogłoszoną po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniach 12-13.03.2020 roku (czwartek, piątek) w placówkach oświatowych zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach w tych dniach będą się odbywały zajęcia opiekuńcze w godz.  7:00 – 17:00 (szczegółowe informacje będą udostępniane w otwockich placówkach – telefonicznie lub na stronie www danej placówki).
Od poniedziałku 16 marca 2020 roku do środy 25 marca 2020 roku szkoły i przedszkola zostają zamknięte.
Rodzicom dzieci do 8 roku życia przysługuje zasiłek opiekuńczy w liczbie 14 dni na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374).
Wzór oświadczenia dostępny na stronie ZUS: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/komu-przysluguje-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-szkoly-/2537033
Apelujemy o odpowiedzialność i dopilnowanie, aby dzieci w tym czasie pozostały w domach i nie kontaktowały się z rówieśnikami i osobami starszymi.
https://otwock.pl/koronawirus-posiedzenie-gminnego-zespolu-zarzadzania-kryzysowego,ne,mg,6,3097
W przypadku wystąpienia objawów, bądź kontaktu z osobą z grupy ryzyka prosimy o kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Otwocku:
tel. 22 779 48 33 w godz. 7:30-15:05
tel. 515 256 220 czynny w dni powszednie w godz. 15:05-20:00 w sobotę, niedziele i święta w godz. 10:00-15:00
Infolinia całodobowa: 800 190 590
Komunikat MEN dostępny na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021 DO PRZEDSZKOLI I KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Szanowni Państwo,
w związku z decyzją dotyczącą zamknięcia szkół i przedszkoli w terminie od 16 do 25 marca 2020 roku uprzejmie informujemy, że terminy rekrutacji w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock pozostają bez zmian, natomiast dokumenty rekrutacyjne należy składać w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock w godzinach 7:00-10:00.

Dokumenty należy składać w teczce lub kopercie, opatrzonej numerem telefonu
do kontaktu.


Dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock.

Zapraszamy do zapoznania się wykazem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dyżurujących w okresie
lipiec – sierpień 2020 rok.


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji do otwockich przedszkoli
na rok szkolny 2020/2021 oraz wymagane dokumenty
znajdują sie na stronie Urzędu Miasta i Oświaty Miejskiej.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Otwocka w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock - TUTAJ
 

AKTUALNOŚCI

AKCJA CHARYTATYWNA "PEŁNA MISKA DLA KOTKA I PIESKA"

pies


BAL KARNAWAŁOWY 2020

bal

PRZEDSZKOLAK BEZPIECZNY W SIECI

Dnia 20.11.2019r. /środa/ o godz. 16.30
odbędzie się spotkanie z p. Joanną Morawską i p. Urszulą Jasinowską, 
psychologami z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku,
nt.: „Przedszkolak bezpieczny w świecie mediów cyfrowych”.

Czas trwania spotkania ok. 1 godz.

Zapraszamy wszystkich Rodziców.


WYCIECZKA DO SILVERADO

Dnia 14.11.2019 r. (czwartek) przedszkolaki z grupy III 
wyjeżdżają na wycieczkę 
do SILVERADO na warsztaty bombkarskie.

Planowany wyjazd na wycieczkę o godz. 8.00, powrót ok. godz. 11.00. 
W tym dniu prosimy o obowiązkowe przyprowadzenie dzieci z grupy III
do przedszkola do godz. 7.30.

Nie zabieramy plecaków, zabawek, jedzenia. Dzieci z chorobą lokomocyjną prosimy zgłosić do nauczycielek. Rodzice sami podają dzieciom odpowiednie leki.

URODZINY OTWOCKA

Dnia 13 listopada /środa/o godz.9.30 w naszym przedszkolu
odbędzie się uroczystość 
z udziałem zaproszonych gości z okazji 
URODZIN MIASTA OTWOCKA.

W tym dniu prosimy o ubranie dzieci z GRUPY I i II w galowy strój.


PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

dzieciW dniu 5 listopada (wtorek) o godz.9.30
w naszym przedszkolu odbędzie się uroczyste
PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA.

 

Jest to uroczystość wewnątrzprzedszkolna. 
PROSIMY O PRZYGOTOWANIE DZIECIOM ODŚWIĘTNEGO STROJU.

 

"URODZINY OTWOCKA" - KONKURS PLASTYCZNY


Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym "Kartka urodzinowa dla naszego miasta
- Otwock ma 103 lata".

Warunki uczestnictwa:

 • prace plastyczne w formie kartki urodzinowej mogą być wykonane dowolną techniką płaską w formacie A4;
 • na pracy należy zamieścić metryczkę zawierającą imię i nazwisko autora, rok urodzenia oraz numer grupy, do której dziecko uczęszcza;
 • pracę należy dostarczyć do 06.11.2019r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13.11.2019 r. podczas uroczystości przedszkolnej "Urodziny Otwocka".

WYCIECZKA DO OTWOCKA WIELKIEGO

W piątek 11 października przedszkolaki wyjeżdżają na wycieczkę
do Otwocka Wielkiego.
 

Dzieci z grupy II i III wezmą udział w lekcji muzealnej w Muzeum Wnętrz,
maluchy poszukają skarbów jesieni w parku.
   
Planowany wyjazd na wycieczkę o godz. 9.30, powrót ok. godz. 12.00. 

Prosimy o ubranie dzieci w dostosowany do okoliczności i pogody strój oraz odpowiednie buty.
Nie zabieramy plecaków, zabawek, jedzenia. Dzieci z chorobą lokomocyjną prosimy zgłosić do nauczycielek. Rodzice sami podają dzieciom odpowiednie leki.

Zapraszamy!!!
SPRZĄTANIE ŚWIATA 2019

 W dniu 03.10.2019r. nasze przedszkolaki wezmą udział w akcji „Sprzątanie Świata 2019”.

Prosimy o zapewnienie dzieciom wygodnego ubrania i obuwia stosownego
do okoliczności (takiego, które może ulec zabrudzeniu).

 Dzieci z gr. II i III będą sprzątać okoliczny las, a dzieci z gr. I teren przedszkola.

Rękawiczki i worki zapewnia organizator akcji.


ZEBRANIE DLA RODZICÓW
Dnia 9 września (poniedziałek) o godz.16.00 odbędzie się
ZEBRANIE DLA RODZICÓW,
na które serdecznie Państwa zapraszamy.
 Plan zebrania:
 • część ogólna z panią Dyrektor dotycząca organizacji pracy przedszkola w roku szkolnym 2019/2020,
 • spotkania w poszczególnych grupach z wychowawcami.
 Zapraszamy wszystkich Rodziców !!!

DNI ADAPTACYJNE DLA NOWYCH PRZEDSZKOLAKÓW

Serdecznie zapraszamy wszystkie nowe przedszkolaki na spotkania adaptacyjne w naszym przedszkolu.

11.06.2019 /wtorek/ godz. 15.30 - swobodne zabawy w sali i w ogrodzie
17.06.2019 /poniedziałek/ godz. 15.30 - zabawy integracyjne w sali
18.06.2019 /wtorek/ godz. 15.30 - zabawy integracyjne w sali

 Prosimy o zabranie dla dzieci obuwia na zmianę.


POŻEGNANIE STARSZAKÓW

 Serdecznie zapraszamy Rodziców z grupy III
na uroczystość zakończenia przedszkola,
która odbędzie się dnia 7 czerwca 2019r. /piątek/ o godz.15.00.

WYCIECZKA NA STADION NARODOWY

Dnia 30.05.2019 (czwartek) wszystkie przedszkolaki wyjeżdżają na wycieczkę
na STADION NARODOWY w Warszawie.
 

 Planowany wyjazd na wycieczkę o godz. 8.15, powrót ok. godz. 13.00. 
Śniadanie zaplanowano na godz. 7.40.
W tym dniu prosimy o przyprowadzenie dzieci do przedszkola do godz. 7.30.
Prosimy o ubranie dzieci w wygodny, sportowy strój. 
Nie zabieramy plecaków, zabawek, jedzenia. Dzieci z chorobą lokomocyjną prosimy zgłosić do nauczycielek. Rodzice sami podają dzieciom odpowiednie leki.

WYCIECZKA DO MUZEUM "POLIN" - GRUPA III

Dnia 24 maja (piątek) starszaki wyjeżdżają na wycieczkę do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie na warsztaty „W Maciusiowym królestwie”.

 • W tym dniu prosimy o przyprowadzenie dzieci do przedszkola do godz. 7.30. Wyjazd o godz. 8.15, planowany powrót o godz. 13.00.
 • Prosimy o przygotowanie dzieciom worka na obuwie na zmianę – zabieramy ze sobą przedszkolne kapcie. 
 • Prosimy również o informację do środy 22 maja, gdyby ktoś był nieobecny – jest to ważne przy zamawianiu autokaru.

Nie zabieramy plecaków, zabawek, jedzenia.Dzieci z chorobą lokomocyjną prosimy zgłosić do nauczycielek. Rodzice sami podają dzieciom odpowiednie leki.


WYCIECZKA NA "TORFY"

 Dnia 17 maja (piątek) wszystkie przedszkolaki wyjeżdżają
na wycieczkę do Bazy Edukacyjnej „Torfy”. 

 Planowany wyjazd na wycieczkę o godz. 9.00, a powrót ok. godz. 12.00. Śniadanie zaplanowano na godz. 8.15.

W tym dniu prosimy o przyprowadzenie dzieci do przedszkola do godz. 8.00. 

 Prosimy o ubranie dzieci w wygodny, sportowy strój.


ZEBRANIE DLA RODZICÓW DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA

Dnia 8 maja 2019 r. /środa/ o godzinie 16.30 odbędzie się zebranie informacyjne dla rodziców dzieci nowych, przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 oraz spotkanie z psychologiem p. Joanną Morawską z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku nt. adaptacji dziecka do przedszkola.
 Czas trwania ok. 1,5 godziny
Serdecznie zapraszamy

KONKURS! KONKURS! KONKURS!

pisanki

Przypominamy, że jeszcze tylko do czwartku 11 kwietnia
można składać prace na przedszkolny konkurs
"Wielkanocna pisanka".
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 kwietnia podczas uroczystości
z okazji Świąt Wielkanocnych.

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkie dzieci wraz z Rodzicami!!!

 
ZEBRANIE DLA RODZICÓW Z GRUPY III
W dniu 25.04.2019r. /czwartek/ o godz. 16.30 odbędzie się zebranie grupowe, którego gościem będzie pani Katarzyna Szaciłło,
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej Nr 12,
która przybliży Państwu organizację i funkcjonowanie ucznia w I klasie.
Na spotkaniu przekażemy Państwu również wyniki diagnozy końcowej dzieci, otrzymają Państwo informację o gotowości dziecka
do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

 

BUDKI LĘGOWE DLA PTAKÓW
budka
22 marca odbędzie się w przedszkolu spotkanie z leśniczym
na temat budek lęgowych dla ptaków.
Przedszkolaki wspólnie
ze swoim gościem zawieszą budki na terenie ogrodu.

Zachęcamy rodziców do wykonania z dziećmi własnej budki i przyniesienie
do przedszkola. 


WARSZTATY DLA RODZICÓW 
Serdecznie zapraszamy rodziców na warsztaty
nt.: „ZABAWA W DOMU - czyli jak rozwijać dziecko wielotorowo?”
które odbędą się 6 marca 2019r. (środa) o godzinie 17.00.
Tematyka warsztatów:
 • w co bawić się z dzieckiem aby rozwijać jego sprawność ruchową i manualną, kreatywność oraz inteligencję,
 • jak przemycić do codziennej zabawy materiał z zajęć dydaktycznych (nie tylko logopedycznych),
 • jak zapewnić dziecku rozrywkę w domu bez zbędnego nakładu finansowego,
 • jak samodzielnie lub wraz z dzieckiem wykonać pomoce dydaktyczne lub proste zabawki.
 Warsztaty poprowadzi mgr Karolina Fedele 
Logopeda, Terapeuta
 

Po warsztatach odbędzie się zebranie dla rodziców dzieci objętych terapią logopedyczną.

 

ZBIÓRKA KARMY DLA BEZDOMNYCH PSÓW
pies Kochane Dzieci! Drodzy Rodzice! 
Po raz kolejny nasze przedszkole przystępuje do akcji
charytatywnej na rzecz bezdomnych zwierząt z terenu
naszego miasta. 
W tym roku akcja organizowana jest we współpracy ze
schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie.

 AKCJA ,,PEŁNA MISKA DLA PIESKA” 
rozpoczyna się 1 lutego i trwać będzie do 22 lutego.

Podopiecznymi schroniska są w większości bezdomne pieski, w związku z tym zbieramy
mokrą i suchą karmę dla psów oraz metalowe miski dla zwierząt.
Serdecznie zapraszamy do udziału w zbiórce darów. Podsumowanie akcji odbędzie się podczas spotkania z okazji Dnia Kota 2019.

ŚWIĘTO PLUSZOWEGO MISIA 2018
miś
Kochane Przedszkolaki! Drodzy Rodzice!
W ramach obchodów zbliżającego się Święta Pluszowego Misia
zapraszamy wszystkie dzieci wraz z Rodzicami

do przygotowania „małego co nieco” 
na „Przedszkolny Festiwal Misiowych Przysmaków”.


Serdecznie zachęcamy do wspólnego przygotowania zdrowych, smacznych, ciekawych w formie smakołyków. Mogą to być: miodowe pierniczki, ciasteczka, babeczki, „warzywne” ciasta /marchewkowe, dyniowe, szpinakowe/, itp.
/ważne, żeby smakołyki były bez kremu!/
Wypieki przynosimy do przedszkola 26 listopada /poniedziałek/.
Najsmaczniejsze „misiowe przysmaki” nagrodzimy niespodzianką.

Zapraszamy do udziału wszystkie dzieci i Rodziców.


ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
niepodlega

Dnia 9 listopada /piątek/o godz.10.30 w naszym przedszkolu odbędzie się uroczystość z okazji
100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODŁEGŁOŚCI. 
W tym dniu prosimy o ubranie dzieci do przedszkola 
w galowy strój.

SPOTKANIE DLA RODZICÓW
Dnia 14.11.2018r. /środa/ o godz. 16.30 odbędzie się
spotkanie z p. Joanną Morawską, 
psychologiem z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku, 
na temat dojrzałości szkolnej dziecka.

Czas trwania spotkania ok. 1 godz.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych Rodziców.


WYCIECZKA DO DYNIOLANDU

dynie


Dnia 22.10.2018 (poniedziałek) dzieci z grupy II i III wyjeżdżają na wycieczkę na farmę dyń „DYNIOLAND” w Wieliszewie. 
Planowany wyjazd na wycieczkę o godz. 8.30, powrót ok. godz. 14.00. 
Śniadanie zaplanowano na godz. 7.50.

W tym dniu prosimy o przyprowadzenie dzieci z grupy II i III do przedszkola do godz. 7.30.
Prosimy o ubranie dzieci w dostosowany do okoliczności i pogody strój oraz wygodne buty.
Nie zabieramy plecaków, zabawek, jedzenia. Dzieci z chorobą lokomocyjną prosimy zgłosić do nauczycielek. Rodzice sami podają dzieciom odpowiednie leki.

Zapraszamy!!! 

WYCIECZKA DO CELESTYNOWA

lasy

 Dnia 15.10.2018 (poniedziałek) wszystkie przedszkolaki wyjeżdżają na wycieczkę
do Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie.

Planowany wyjazd na wycieczkę o godz. 9.00, powrót na obiad
ok. godz. 12.30. Śniadanie zaplanowano na godz. 8.15.
 
W tym dniu prosimy o przyprowadzenie dzieci
do przedszkola do godz. 8.00.


Prosimy o ubranie dzieci w dostosowany do okoliczności i pogody strój oraz wygodne buty.
Nie zabieramy plecaków, zabawek, jedzenia. Dzieci z chorobą lokomocyjną prosimy zgłosić do nauczycielek. Rodzice sami podają dzieciom odpowiednie leki. 

Zapraszamy!!!
KONKURS EKOLOGICZNY

konkurs

Z przyjemnością informujemy, że praca naszych średniaków zdobyła WYRÓŻNIENIE
w X edycji konkursu ekologicznego przeznaczonego dla placówek przedszkolnych z terenu województwa mazowieckiego pn.: "O czyste powietrze dbamy - ze smogiem wygramy!", organizowanego Przez Samorzad Województwa Mazowieckiego.
Uroczystość rozdania nagród laureatom odbyła się 14 czerwca 2018r. w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie.
Serdecznie gratulujemy Nikoli, Marcie i Leonowi !!!
Wiecej informacji nt. konkursu i relację z uroczystości można zobaczyć TUTAJ.

WYCIECZKA DO KINA

Z okazji Dnia Dziecka w dniu 30 maja /środa/ o godz. 8.30 wszystkie przedszkolaki wychodzą do Teatru Miejskiego na film pt.: 
„Pszczółka Maja – miodowe igrzyska”.
Prosimy w tym dniu o punktualne przyprowadzenie dzieci 
do przedszkola do godz. 7.45. 

Śniadanie zaplanowano na godz. 8.00.


WYCIECZKA DO SOPLICOWA - GRUPA II i III

W piątek 11 maja przedszkolaki z grupy Ii i III wybierają się
na pieszą wycieczkę do Soplicowa.
Prosimy w tym dniu o punktualne przyprowadzenie dzieci do przedszkola do godz.8.30.

WYJAZD DO TEATRU KAMIENICA
tenorek W dniu 14.05.2018r. (poniedziałek) wszystkie przedszkolaki wyjeżdżają do Teatru KAMIENICA w Warszawie 
na przedstawienie pt.:
„Pan Tenorek i Błękitny Balonik”.
Planowany wyjazd na wycieczkę o godz. 8.20, a powrót ok. godz. 14.00.
Śniadanie zaplanowano na godz. 7.45.
W tym dniu prosimy o przyprowadzenie dzieci 
do przedszkola do godz. 7.30.
Nie zabieramy plecaków, zabawek, jedzenia.
Dzieci z chorobą lokomocyjną prosimy 
o zgłoszenie do nauczycielek
w grupie. Rodzice sami podają dzieciom odpowiednie leki.
Zapraszamy!!

 

PRZEDSTAWIENIE W TEATRZE MIEJSKIM W OTWOCKU

Dnia 21.03.2018r. (środa) wszystkie przedszkolaki wychodzą do Teatru Miejskiego w Otwocku na przedstawienie pt. „Idzie Wiosna”.
Śniadanie w tym dniu zaplanowano na godz. 8.00.
Prosimy o przyprowadzenie dzieci do przedszkola do godz. 7.45.


KONKURS! KONKURS! KONKURS!
wielkanocSerdecznie zapraszamy dzieci wraz z Rodzicami
do udziału w konkursie plastycznym na
"STROIK WIELKANOCNY"
Prace można wykonać dowolną techniką plastyczną
w formie przestrzennej.
Podpisane prace prosimy dostarczyć do dnia
23 marca /piątek/.
Zapraszamy!!!


PODSUMOWANIE AKCJI "PEŁNA MISKA DLA PIESKA"

Kochane Dzieci! Drodzy Rodzice!
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji charytatywnej na rzecz bezdomnych zwierząt ,,PEŁNA MISKA DLA PIESKA”.

Dzięki Wam zebraliśmy:kot

  • duże puszki – 44 szt.,
  • małe puszki – 21 szt.,
  • saszetki z mokrą karmą – 21 szt.,
  • suchą karmę – 121,5 kg,
  • „przysmaki” – 11 szt.,
  • miski – 4 szt.,
  • zabawki – 2szt.
Wszystkie dary przekażemy na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie.
Dziękujemy!!!
"BEZPIECZEŃSTWO W SIECI"

stop

Dnia 21 listopada /wtorek/ o godz. 17.00 w naszym przedszkolu odbędzie się spotkanie dla Rodziców nt.:
„Bezpieczny w sieci – bezpieczny na portalach społecznościowych”.

Spotkanie poprowadzi nadkomisarz Michał Witkowski 
z Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, 
prezes Stowarzyszenia „Nasz Otwock”. 
Serdecznie zapraszamy!!!


ZBIÓRKA PLUSZOWYCH MISIÓW

miś

straż

Twój MIŚ może zostać
RATOWNIKIEM !!!


Kochane Przedszkolaki! Drodzy Rodzice!

  Serdecznie zapraszamy do udziału
w akcji zbierania pluszowych misiów. 

Zbiórkę prowadzimy we współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej
w Otwocku. Celem akcji jest zebranie pluszowych misiów, które później będą rozdawane przez służby ratunkowe dzieciom uczestniczącym w przykrych zdarzeniach.

 Zbiórkę nowych pluszaków prowadzimy do 20 listopada /poniedziałek/.

 Podsumowanie akcji odbędzie się 24 listopada podczas zabawy z okazji Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia 2017.
 

WYCIECZKA DO SILVERADO

Dnia 13.11.2017 (poniedziałek) dzieci z grupy II i III wyjeżdżają
na wycieczkę do SILVERADO na warsztaty bombkarskie. 

Planowany wyjazd na wycieczkę o godz. 8.30, powrót ok. godz. 11.30.
Śniadanie zaplanowano na godz. 8.00.
W tym dniu prosimy o przyprowadzenie dzieci z grupy II i III do przedszkola
do godz. 7.45.
 
Nie zabieramy plecaków, zabawek, jedzenia. Dzieci z chorobą lokomocyjną prosimy zgłosić do nauczycielek. Rodzice sami podają dzieciom odpowiednie leki. 
Zapraszamy!!!

dzieci