Przedszkole Miejskie Nr 4

WITAMY NA STRONIE PRZEDSZKOLA NR 4 W OTWOCKU

 10.11.2023 r.

Obchody  Narodowego Święta Niepodległości
10 listopada Przedszkole Nr 4 przyłączyło się do akcji "Szkoła do hymnu". W tym dniu cała społeczność przedszkolna wraz zaproszonymi reprezentantami klasy mundurowej z Zespołu Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Otwocku z panem Piotrem Błaszczakiem, wspólnie odśpiewała hymn narodowy. Dzieci zaprezentowały piosenki i wiersze okolicznościowe, a młodzież pokazała musztrę wojskową. Bardzo dziękujemy za możliwość wspólnego świętowania

Szkoła do Hymnu 2023Szkoła do Hymnu 2023

08.11.2023 r.

AKCJA SZKOŁA PAMIĘTA
Nasze Przedszkole po raz kolejny wzięło udział w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki  -  "Szkoła Pamięta". W ramach akcji nasze przedszkolaki z nauczycielami odwiedziły lokalne miejsca pamięci narodowej, poznawały związane z nimi historie, zapaliły znicze.

Dyplom szkoła pamiętaSzkoła PamiętaSzkoła PamiętaSzkoła Pamięta


16.10.2023 r.

Dnia 29 września 2023 r. wspólnie  z kilkunastoma tysiącami szkół i przedszkoli z całego świata świętowaliśmy Europejski Dzień Sportu Szkolnego. W wydarzeniu brały udział dzieci ze wszystkich grup. Przedszkolaki uczestniczyły w zabawach i zajęciach  sportowych oraz tanecznych, aktywnie spędziły czas  doskonaląc sprawność fizyczną i świetnie się bawiąc.

Certyfikat Europejski Dzień Sportu


06.09.2023 r.

Dnia 13 września 2023 roku /środa/ o godzinie 17.00 odbędzie się

zebranie organizacyjne dla rodziców.
 
Serdecznie zapraszamy !!!


28.08.2023 r.
1 września 2023 r. /piątek/ rozpoczynamy nowy rok szkolny. Przyprowadzamy dzieci od godz. 7.00 do 8.30.  Serdecznie zapraszamy wszystkie przedszkolaki  !!!

Dzieci


30.06.2023 r.

 Dyrektor Przedszkola Nr 4 w Otwocku informuje o możliwości przedstawienia oferty na adaptację nieużytkowych części poddasza wraz z wydzieleniem klatki schodowej oraz dostosowaniem do wymagań przeciwpożarowych, zgodnie z projektem budowlanym zabezpieczeń przeciwpożarowych  w budynku Przedszkola Nr 4 w Otwocku. Termin wykonania prac do 30 sierpnia 2023 r.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się:

 • w załączniku nr 1- projekt zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Przedszkola Nr 4 w Otwocku
 • w załączniku nr 2 - przedmiar robót
Warunki udziału w postępowaniu:
 1. Wykonawca posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia i wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wystarczającym do należytego wykonania zamówienia.
 3. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 4. Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finasowej, która umożliwia należyte wykonanie zamówienia.
Termin składania ofert: 10 dni od publikacji zapytania ofertowego /publikacja dnia 30 czerwca 2023 r. /. Oferty złożone po wskazanym terminie nie bedą rozpatrywane.
 

Akceptowane formy składania ofert: wersja elektroniczna (skany podpisanych dokumentów) wysłana na adres: p4@oswiata-otwock.pl
Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę.
 2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 3. Zamawiajacy zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa.
 
Dyrektor Przedszkola Nr 4
Adrianna Budzynowska
 
23.06.2023

 

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE  

 Zapraszamy wszystkie nowe przedszkolaki wraz z Rodzicami na zajęcia adaptacyjne,

które odbędą się  w dniach
27 i 29 czerwca od godz. 15.15 do 16.15


 16.06.2023

Dnia 22 czerwca 2023 r. /czwartek/ o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie dla rodziców dzieci nowych przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2023/2024.
Czas trwania ok. 1 godziny
 
Serdecznie zapraszamy !!!

 

 

 28.05.2023

Serdecznie zapraszamy wszystkie przedszkolaki, naszych absolwentów oraz nowe dzieci, które rozpoczną edukację przedszkolną od 1 września 2023 wraz z rodzicami na Piknik Rodzinny, który odbędzie się 2 czerwca 2023 r. Start o godz. 15.00

Plakat piknik 2023

2 4.05.2023
W tym roku do drużyny #MOVEWeekPoland dołączyła także nasza placówka. Przedszkolaki uczestniczyły w XII edycji Tygodnia Ruchu - MOVE Week 2023, świetnie się bawiliśmy i czas na sportowo spędzaliśmy.
 
MOVE WEEK 2023

 

 14.04.2023

Konkurs ekologiczny 2023

03.04.2023

 

Wielkanoc 2023

10.02.2023
Konkurs filmowy "Ja i mój kot"

Regulamin

25.01.2023

Zbiórka karmy

 20.01.2023
Bal Karnawałowy
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na bal karnawałowy,
który odbędzie się 25 stycznia 2023 roku.
W dniu balu prosimy o przyprowadzenie dzieci do przedszkola do godz. 8.00.
Przed balem będą wykonywane zdjęcia. W związku z tym dzieci przychodzą do przedszkola przebrane. Ubranie na przebranie po balu prosimy przynieść w podpisanych torebkach i zostawić w półce w szatni.

 

11.01.2023
 Dyżur wakacyjny w Przedszkolu Nr 4
Informuję, że dyżur wakacyjny w naszym przedszkolu będzie zorganizowany od 3 lipca 2023 do 28 lipca 2023. Dokładny harmonogram i zasady rekrutacji na dyżur zostaną podane w terminie późniejszym. W sierpniu będzie przerwa w funkcjonowaniu przedszkola.

05.01.2023
Uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka odbędą się w następujących terminach:
 • w grupie I maluszki 16 stycznia o godzinie 14.30
 • w grupie II średniaki 18 stycznia o godz. 15.00
 • w grupie III starszaki 17 stycznia o godz. 15.00
Serdecznie zapraszamy Babcie i Dziadków !!!
 
06.10.2022
drzewo

Dnia 7 października 2022 r. odbędzie się uroczystość z okazji Dnia Drzewa, naszym gościem będzie pan leśniczy Tomasz Gruba.01.09.2022
Dnia 7 września 2022 roku /środa/ o godzinie 17.00 odbędzie się
zebranie organizacyjne dla rodziców.
Przebieg zebrania:
 • Zebranie ogólne z p. Dyrektor
 • Zebrania w grupach z nauczycielami
Czas trwania ok. 1,5 godziny.
Serdecznie zapraszamy !!!


05.08.2022
ZAJĘCIA ADAPTACYJNE DLA DZIECI NOWYCH PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA
NA ROK SZKOLNY 2022/2023
W dniach 23 sierpnia 2022 r.  i 24 sierpnia 2022 r.
w godzinach 15.00 – 16.00 odbędą się spotkania adaptacyjne
dla dzieci nowych przyjętych do przedszkola
na rok szkolny 2022/2023.
Serdecznie zapraszamy dzieci z rodzicami/opiekunami na:
 • zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym dnia 23 sierpnia 2022,
 • zabawy integracyjne i dowolne w sali  dnia 24 sierpnia 2022.


14.06.2022

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI NOWYCH PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA
NA ROK SZKOLNY 2022/2023
Dnia 23 czerwca 2022 r. /czwartek/ o godzinie 16.30 odbędzie się zebranie dla rodziców dzieci nowych przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2022/2023.
Czas trwania ok. 1 godziny
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!


25.04.2022

 Informacja dla rodziców dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny
w Przedszkolu Nr 4 w Otwocku
 Na tablicy w szatni została wywieszona lista dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny w naszym przedszkolu.
Rodziców dzieci zakwalifikowanych prosimy o uiszczenie opłaty za żywienie dziecka
w trakcie dyżuru wakacyjnego na konto o numerze:
36  8001  0005  2001  0007  9950  0001
w  terminie do 29.04.2022r.
Osoby, które nie uiszczą opłaty w wyznaczonym terminie tracą miejsce.
Opłatę za żywienie wyliczamy następująco:  ilość dni roboczych zadeklarowanych na karcie zgłoszenia razy 9 zł 50 gr. /dzienna stawka żywieniowa/.
Pełna odpłatność za dyżur wynosi 180 zł 50 gr. /19 dni żywieniowych razy 9 zł 50 gr./.
Rodzice korzystający z programu Rodzina 3+ wpłacają  połowę stawki żywieniowej,
czyli 4 zł. 75 gr. za dzień.
W tytule wpłaty należy wpisać:
Dyżur wakacyjny
Imię i nazwisko dziecka 
Lista dzieci przyjętych na dyżur będzie wywieszona 6 maja 2022 r. o godzinie 14.00.

22.04.2022
AMATORSKI TEATR RODZICÓW  
 W dniu 28 kwietnia 2022 r. o godz. 16.30
Amatorski Teatr Rodziców Przedszkola Nr 4 w Otwocku
zaprasza na spotkanie organizacyjne rodziców,
którzy chcieliby wspólnie przygotować dla dzieci  spektakl,
którego premiera odbędzie się

8 czerwca 2022 r. na pikniku rodzinnym.

czerwiec 2019
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych !!!

15.04.2022

ekologia


04.04.2022
DYŻUR WAKACYJNY W PRZEDSZKOLU NR 4
Od 4 kwietnia 2022 r. do 15 kwietnia 2022 r. będzie trwała rekrutacja na dyżur wakacyjny w naszym przedszkolu. 
Dyżur będzie w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 26 sierpnia 2022 r. 
 • wnioski można pobrać w przedszkolu od nauczyciela gr. I „maluchy” lub wydrukować ze strony internetowej,
 • kompletnie wypełnione wnioski składamy u nauczyciela gr. I.

Prosimy o zapoznanie sie z harmonogramem zapisu na dyżur i zasadami
organizacji dyżuru wakacyjnego.

Karta zgłoszenia na dyżur
Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego
Harmonogram zapisu dzieci na dyżur wakacyjny


28.01.2022
Szanowni Rodzice !!!
Od 21 lutego 2022 r. można składać deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023.
Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy rodziców dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola, którzy chcą korzystać z usług przedszkola w kolejnym roku szkolnym.
Deklaracje należy złożyć do 25 lutego 2022 r. do godziny 12.00.

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego - DRUK DO POBRANIA

Druki dostępne będą również u pań w szatni w przedszkolu.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Otwocka w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock.

 

"ZWIERZĄTKA BOHATERAMI WIERSZY DLA DZIECI" - KONKURS RECYTATORSKI

 konkurs


Zapraszamy do zapoznania się z REGULAMINEM KONKURSU !!!


BAL KARNAWAŁOWY 2022

bal2022


18.01.2022

 DYŻUR WAKACYJNY W PRZEDSZKOLU NR 4 
Informuję, że w wakacje w naszym przedszkolu będzie zorganizowany dyżur wakacyjny w miesiącu sierpniu, w terminie od 01.08.2022 do 26.08.2022.  
Zapisy na dyżur będą trwały od 04.04.2022 do 15.04.2022. 
Dokładny harmonogram i zasady rekrutacji na dyżur zostaną podane
w terminie późniejszym. 
W lipcu będzie przerwa w funkcjonowaniu przedszkola.

Dyrektor Przedszkola

Adrianna Budzynowska

17.01.2022

kot2022


03.12.2021

mikołaj


29.11.2021

maluszki

 Szanowni Rodzice !!!
Nasze przedszkole kolejny raz bierze udział
w akcji Nie bądź Sknera, kup Pampera.
Zachęcamy do przyłączenia się do zbiórki rzeczy potrzebnych dla Maluszków.

Zbieramy:
 • pampersy w rozmiarach 3, 4, 4+, 5, 6,
 • chusteczki nawilżane,
 • obiadki, deserki, kaszki dla niemowląt,
 • podkłady higieniczne,
 • kosmetyki pielęgnacyjne dla niemowląt (np. Linomag, Sudocremy, kremy, emolienty itp.),
 • chemia dla niemowląt (proszki do prania, płyny do płukania) oraz chemia gospodarcza,
 • środki ochrony osobistej: maseczki, rękawiczki jednorazowe (S,M,L), płyny do dezynfekcji,
 • ubranka dziecięce NOWE rozmiary 92-116,
 • NOWE: ręczniki kąpielowe (70/140), pościel (160/200), prześcieradła (90).
 Zbiórka w naszym przedszkolu potrwa do 15.12.2021r.
Serdecznie dziękujemy za Państwa wsparcie !!!

03.11.2021

hymn

26.10.2021

bajki

05.10.2021

karmnik

24.09.2021

kurkowo

13.09.2021
UBEZPIECZENIE DZIECI
Na rok szkolny 2021/2022 Rada Rodziców Przedszkola Nr 4 wybrała ofertę ubezpieczenia dzieci przedstawioną przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe InterRisk.
Chętni rodzice mogą ubezpieczyć swoje dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków w terminie do 30.09.2021r.
Składka za jedną osobę w roku szkolnym 2021/2022r. wynosi 50,00 zł, a suma ubezpieczenia to 20 tys. zł. Ubezpieczenie obowiązuje od 01.09.2021r. do 31.08.2022r.
Zainteresowani rodzice zapoznają się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i dokonują wpłaty online - wszystkie potrzebne informacje i dane kontaktowe zawarte są TUTAJ.

06.09.2021

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców na zebrania organizacyjne w poszczególnych grupach, które odbędą się w dniach:

GRUPA I   - 9 września /czwartek/ godz. 16.00
GRUPA II   - 9 września /czwartek/ godz. 16.30
GRUPA III    - 10 września /piątek/ godz. 17.00

Z uwagi na o­gra­ni­cze­nia wy­ni­ka­ją­ce z ob­ostrzeń sa­ni­tar­nych prosimy o zastosowanie się do poniższych zasad podczas zebrań grupowych dla rodziców:

 • ograniczamy liczbę obecnych rodziców (jeden rodzic/opiekun danego dziecka),
 • stosujemy obowiązek zakrywania ust i nosa,
 • dezynfekujemy ręce przed wejściem do przedszkola,
 • zachowujemy odpowiednią odległość,
 • na zebranie przychodzimy bez dzieci. 
Zapraszamy !!!

25.08.2021
ZEBRANIE DLA RODZICÓW DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA
Serdecznie zapraszamy Rodziców nowych przedszkolaków na zebranie informacyjno - organizacyjne,
które odbędzie się w poniedziałek 30.08.2021r. o godz. 15.30.
Ze wzglę­du na o­gra­ni­cze­nia wy­ni­ka­ją­ce z ob­ostrzeń sa­ni­tar­nych, bar­dzo prosi­my, aby w zebraniu uczestniczył tylko jeden z ro­dzi­ców dziec­ka.
Na te­renie przedszkola obowią­zu­je nakaz za­kry­wania ust i nosa.
Na spotkanie nie zabieramy dzieci.


02.08.2021

 • OPŁATY ZA DYŻUR WAKACYJNY - GODZINY 
19.06.2021
INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA
LINK DO SPOTKANIA ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

17.06.2021

                                                                           SPOTKANIA ADAPTACYJNE

przedszkole2

Zapraszamy wszystkie nowe przedszkolaki
wraz z Rodzicami do naszego przedszkola
na spotkania adaptacyjne,

które odbędą się w ogrodzie przedszkolnym
w dniach

22 i 23 czerwca w godz. 15.00-16.00.


W przypadku niesprzyjającej pogody, zajęcia zostaną odwołane !!!
Zebranie organizacyjne dla Rodziców dzieci nowoprzyjętych do przedszkola odbędzie się pod koniec sierpnia.
Prosimy o śledzenie informacji na naszej stronie.
Zapraszamy !!!
 
08.06.2021

celestynów

07.06.2021

 INFORMACJA OD RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 4

Szanowni Państwo,
prosimy o zapoznanie sie z informacją od Rady Rodziców, dotyczacą wpłat na Fundusz Rady Rodziców - INFORMACJA.
Listy grup: GRUPA IGRUPA IIGRUPA III.


02.06.2021

bal w ogrodzie


21.04.2021

Informacje dla rodziców dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny
w Przedszkolu Nr 4 w Otwocku
Opłatę za żywienie dziecka w trakcie dyżuru wakacyjnego w  Przedszkolu Nr 4 należy  wnieść  w  terminie od 21.04.2021  do 26.04.2021  na  konto o numerze:
  36  8001  0005  2001  0007  9950  0001
Opłatę za żywienie wyliczamy następująco:  ilość dni roboczych zadeklarowanych na karcie zgłoszenia  x 8 zł 50 gr  /dzienna stawka żywieniowa/.  
Opłatę za żywienie w przypadku Rodziny 3+ wyliczamy następująco: ilość dni roboczych zadeklarowanych na karcie zgłoszenia  x 4 zł 25 gr
W tytule wpłaty należy wpisać: 
Dyżur wakacyjny
Imię i nazwisko dziecka
Osoby, które nie uiszczą opłaty w wyznaczonym terminie tracą miejsce na dyżurze wakacyjnym.

 

21.04.2021

pokaz

12.04.2021
Informacja dla rodziców dzieci nowych, przyjętych do Przedszkola Nr 4
w Otwocku od 1 września 2021 r.
Szanowni Państwo,
ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną, na chwilę obecną nie możemy podać daty zebrania organizacyjnego, ani terminów spotkań adaptacyjnych dla dzieci.
W związku z powyższym uprzejmie proszę o śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej przedszkola www.przedszkole4.otwock.pl  w zakładce ADAPTACJA oraz  zapoznanie się z przygotowanymi dla Państwa informacjami. Treść tych informacji, dotyczy spraw organizacyjnych związanych z przyjściem Państwa dziecka do naszej placówki od września 2021 r. oraz adaptacji dziecka do przedszkola.

Adrianna Budzynowska
Dyrektor Przedszkola Nr 4 w Otwocku


30.03.2021

Szanowni Rodzice !!!
W okresie czasowego ograniczenia działalności placówki, zadania przedszkola będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Propozycje zabaw, zajęć, różnorodnych aktywności plastycznych, muzycznych, ruchowych itp. będą publikowane przez nauczycieli na Facebooku w grupach: Logopedia w Przedszkolu Nr 4, Średniaki z Przedszkola Nr 4 i Maluszki z Czwórki. Materiały dla dzieci z gr. III będą zamieszczane na grupowym mailu: doroslakistarszaki@gmail.com.
W razie potrzeby bezpośredniego kontaktu z nauczycielem proszę o telefon do przedszkola. Jeśli w danym czasie nauczyciel nie będzie dostępny w placówce, to na pewno oddzwoni.
W sprawach administracyjnych proszę pisać na adres mailowy przedszkola p4@oswiata-otwock.pl lub zadzwonić pod numer telefonu: 22 779 32 73.

Adrianna Budzynowska
Dyrektor Przedszkola Nr 4 w Otwocku

28.03.2021

Szanowni Rodzice !!!

Informuję, że w opublikowanym 26.03.2021 r. rozporządzeniu MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, rozszerzono listę rodziców, których dzieci są uprawnione do skorzystania z zajęć w przedszkolu.

Dyrektor na wniosek rodzica ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom rodziców którzy:

 1. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 5. wykonują działania ratownicze,
 6. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 7. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 8. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 9. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 10. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 11. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek. 
Zainteresowanych rodziców, spełniających powyższe kryteria, proszę o przesłanie na adres e-mail przedszkola: p4@oswiata-otwock.pl wniosku o objęcie opieką dziecka.
Adrianna Budzynowska
Dyrektor Przedszkola Nr 4 w Otwocku

25.03.2021
Szanowni Państwo !!!
Informujemy, że w związku z decyzją Rządu, przedszkole będzie zamknięte
od dnia 27 marca do 9 kwietnia 2021 roku. 
Pod opiekę przedszkola będą mogły trafić wyłącznie dzieci rodziców wykonujących zawody medyczne i służb mundurowych, w trakcie wykonywania przez nich obowiązków służbowych. 
Pozostali rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. 
Adrianna Budzynowska
Dyrektor Przedszkola Nr 4
 

DYŻUR WAKACYJNY 

wakacje
Dyżur wakacyjny w naszym przedszkolu zaplanowany jest w dniach

od 5 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r.


Rekrutacja rozpocznie się 6 kwietnia 2021 r.
i potrwa do 16 kwietnia 2021 r.


Zainteresowanych Rodziców prosimy o zapoznanie się z harmonogramem oraz zasadami organizacji dyżuru wakacyjnego. Wnioski będzie można pobrać ze strony internetowej
oraz w przedszkolu.

Szczegółowe inormacje dotyczące dyżuru wakacyjnego w otwockich przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 dostępne są TUTAJ.

 

WIOSENNY KONKURS !!! ZAPRASZAMY !!!wiosna

BAL KARNAWAŁOWY 2021

bal
Kochane Przedszkolaki !!!
zapraszamy Was serdecznie
na BAL KARNAWAŁOWY,
który odbędzie się  w naszym przedszkolu
3 lutego 2021r.

 • Niestety, nie możemy w tym roku zorganizować dużego balu na całe przedszkole, dlatego każda grupa będzie się bawiła w swojej sali /z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujących w przedszkolu/.
 • Zdjęcia będą robione przed balem w godzinach 8.30-10.00, dlatego prosimy, żeby dzieci przyszły do przedszkola już w przebraniach, a w podpisanej torebce przyniosły ubrania codziennie, w które przebiorą się po balu.  
W dniu balu prosimy o przyprowadzenie dzieci do przedszkola do godziny 8.00
Serdecznie zapraszamy i czekamy na Wasze wspaniałe i pomysłowe stroje !!!


AKCJA CHARYTATYWNA "PEŁNA MISKA DLA KOTKA"

koty
Kochane Dzieci! Drodzy Rodzice!
Po raz kolejny nasze przedszkole przystępuje do akcji charytatywnej na rzecz bezdomnych zwierząt
z terenu naszego miasta.
W tym roku akcja organizowana jest we współpracy
z Kotami z Promyka.
AKCJA ,,PEŁNA MISKA DLA KOTKA” rozpoczyna się
25 stycznia i trwać będzie do 15 lutego.
Zbieramy mokrą i suchą karmę dla kotów.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zbiórce darów.

Podsumowanie akcji odbędzie się podczas obchodów Dnia Kota 2021.
Kilka informacji o Kotach z Promyka:

Szanowni Państwo,
Jesteśmy grupą wolontariuszy zajmującą się ratowaniem bezdomnych i potrzebujących kotów na terenie Otwocka. Leczymy je, opiekujemy się nimi i szukamy dla nich nowych, dobrych domów. W ciągu roku zdarza nam się mieć pod opieką nawet do 150 kotów. Wszystkie koty, które znajdują u nas tymczasowe schronienie wymagają karmienia, leczenia i wielu nakładów finansowych. Tym bardziej cieszymy się, że jesteście Państwo chętni wspomóc naszych podopiecznych. Zachęcamy również do odwiedzin na naszej stronie www.facebook.com/kotyzpromyka. Na stronie publikujemy zdjęcia kotów, które szukają kochających i odpowiedzialnych opiekunów. Można podziwiać urodę naszych podopiecznych oraz udostępniać, co znacznie zwiększa ich szansę na adopcję. Pomóżcie nam pomagać!
Pozdrawiamy serdecznie Wolontariusze i podopieczni Kotów z Promyka.

Zapraszamy !!!

 

 •Akcja Nie bądź sknera, kup pampera! 2020 zakończona •
Dziękujemy wszystkim Dzieciom i Rodzicom, którzy dołączyli do VII edycji akcji „Nie bądź sknera, kup pampera!” i przekazali do naszego przedszkola potrzebne artykuły.
Wszystkie rzeczy ze zbiórki zostały przekazane organizatorowi akcji.

akcja

DZIĘKUJEMY !!!
06.12.2020r.

 Szanowni Państwo !!! 

Informuję, że od 07.12.2020r. /poniedziałek/ wznawiamy funkcjonowanie
wszystkich grup w normalnych godzinach pracy przedszkola.
 Adrianna Budzynowska
Dyrektor Przedszkola Nr 4 w Otwocku


02.12.2020r.
Uwaga Rodzice !!! 
Informuję, że za zgodą organu prowadzącego przedszkole i sanepidu,
w okresie od 2 grudnia 2020 r. do 4 grudnia 2020 r., zostało zawieszone funkcjonowanie oddziału II „średniaki”  i oddziału III „starszaki”,
ze względu na wystąpienie zachorowania na koronawirusa u nauczycielki języka angielskiego oraz  brak nauczycieli – wychowawców grup, spowodowany przebywaniem na zwolnieniach lekarskich i w kwarantannie.  
Oddział I „maluchy” pracuje nadal w skróconym czasie od 8.00 do 16.00.
 Jeśli, nie będzie nowych przypadków zachorowań, przedszkole wróci do normalnego funkcjonowania od poniedziałku 7 grudnia 2020 r.
Adrianna Budzynowska
Dyrektor Przedszkola Nr 4 w Otwocku


30.11.2020r.

mikołaj


20.11.2020r. 
Szanowni Państwo !!!
Informuję, że od 23.11.2020r. /poniedziałek/ wznawiamy funkcjonowanie
naszego przedszkola.
Niestety w dalszym ciągu mamy trudną sytuację kadrową - większość pań z obsługi nadal przebywa na kwarantannie lub w izolacji domowej.
W związku z tym, proszę Państwa, kto ma taką możliwość, o pozostawienie swoich dzieci w domach, przynajmniej przez okres najbliższych dni. 
Jednocześnie proszę o szczególne zwracanie uwagi  na pojawianie się jakichkolwiek oznak infekcji u dzieci /np. katar, kaszel, złe samopoczucie, dolegliwości jelitowe, wysypka, zapalenie spojówek/.
Zadbajmy w sposób szczególny o bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich.
Dziękuję za Państwa wyrozumiałość i wsparcie.
Życzę wszystkim dużo zdrowia.
Adrianna Budzynowska – dyrektor przedszkola

18.11.2020r.
Szanowni Państwo !!!
Zapraszamy do o głosowania na nasze miasto Otwock w ramach realizacji projektu "Pod biało-czerwoną":
otwock.pl/pod-bialo-czerwona-zachecamy-na-oddawanie-glosow-na-otwock,ne,mg,6,3471


15.11.2020r.
Uwaga Rodzice !!!
Informujemy, że w związku z brakiem personelu spowodowanym nowymi zachorowaniami na Covid-19 /z dnia 15.11.2020r./ i przebywaniem pracowników na kwarantannie oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,
przedszkole w dniach 16.11-20.11.2020r. będzie zamknięte.

Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Otwocku w sprawie czasowego zawieszenia zajęć
w przedszkolu w związku sytuacją epidemiologiczną.

Bardzo dziękuję za zrozumienie, o dalszej sytuacji będę Państwa
informować na bieżąco.  

Adrianna Budzynowska – dyrektor przedszkola

14. 11. 2020r.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice !!!

W poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci, Państwa – ich Rodziców i waszych bliskich oraz całego personelu przedszkola, chciałam poinformować o zaistniałej sytuacji epidemiologicznej w naszym przedszkolu oraz  zapoznać z organizacją pracy placówki od 16.11.2020 r.
Niestety, wirus Covid – 19 dotarł do naszego przedszkola. Dwie osoby z personelu z gr. I i gr. III oraz jedno dziecko z gr. III mają dodatni wynik testu na koronawirusa. W związku z powyższym na dzieci z gr. I i gr. III oraz pracowników przedszkola, którzy mieli bezpośredni kontakt z zakażonymi osobami, została nałożona przez Sanepid kwarantanna.

Sytuacja kadrowa w przedszkolu jest bardzo trudna.
Dlatego informuję Państwa – i proszę…
 • Przedszkole będzie otwarte – apeluję jednak o przyprowadzanie tylko tych dzieci, dla których naprawdę nie możecie Państwo zorganizować opieki.
 • Czynna będzie tylko jedna grupa dzieci.
 • Kto może, niech zatrzyma dziecko w domu.
W porozumieniu z Sanepidem i organem prowadzącym, na obecną chwilę nie podjęto decyzji o zamknięciu placówki. Jeśli zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieciom nie będzie możliwe, nie unikniemy zawieszenia zajęć w przedszkolu.
O dalszej sytuacji będę Państwa informować na bieżąco. Bardzo dziękuję za zrozumienie i życzę wszystkim dużo zdrowia.

Adrianna Budzynowska – dyrektor przedszkola


12.11.2020r.

MISIOWY KONKURS
miś

KOCHANE DZIECI, DRODZY RODZICE !!!
&a