Weź ślub w Otwocku

 

 

Szanowni Państwo,

Jeśli zdecydowaliście się na wspólne życie i chcecie wziąć ślub, zapraszamy do Urzędu Stanu Cywilnego w Otwocku, gdzie możecie zawrzeć związek małżeński nie tylko w siedzibie Urzędu w wybraną sobotę miesiąca, ale także poza Urzędem na terenie miasta Otwocka w każdy inny dogodny dla Państwa dzień tygodnia.

W celu załatwienia formalności związanych z zawarciem związku małżeńskiego należy skontaktować się telefonicznie z Urzędem Stanu Cywilnego i ustalić termin wizyty w Urzędzie.


Aula Urzędu Miasta, w której odbywają się uroczystości zawarcia związku małżeńskiego

 

 Kto może wziąć ślub cywilny?

 

Ślub możecie wziąć, jeśli:

  • jesteście pełnoletni,
  • nie jesteście w związku małżeńskim,
  • nie jesteście ze sobą spokrewnieni w linii prostej oraz nie jesteście rodzeństwem (na przykład nie może wziąć ślubu ojciec z córką, brat z siostrą),
  • nie jesteście ze sobą spowinowaceni w linii prostej (na przykład nie może wziąć ślubu synowa i teść),
  • nie jesteście w stosunku przysposobienia (osoba adoptująca i osoba adoptowana).

Jeśli kobieta jest niepełnoletnia, ale ukończyła 16 lat — może wziąć ślub, jeżeli uzyska na to zgodę sądu.
Jeśli osoby są ze sobą spowinowacone — mogą wziąć ślub, jeżeli uzyskają na to zgodę sądu.
Jeśli osoba jest dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym — może wziąć ślub, jeżeli uzyska na to zgodę sądu.
Osoby całkowicie ubezwłasnowolnione nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego.

 

 Wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego

 

Na przynajmniej miesiąc i do pół roku przed planowaną uroczystością udajcie się Państwo do Urzędu Stanu Cywilnego. Jeśli ślub ma być na przykład konkordatowy, czyli zawarty w kościele na terenie Otwocka i mieć moc cywilną również zapraszamy do naszego USC. Podobnie ma się sprawa jeśli zamierzacie wziąć ślub cywilny na przykład w plenerze. I tym samym, jeśli ślub ma się odbyć w urzędzie należy zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie planujecie tę uroczystość.

W Urzędzie Stanu Cywilnego podczas pierwszej wizyty składacie Państwo tak zwane zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (jest ono ważne 6 miesięcy) oraz ustalicie termin ślubu.

Jeśli uroczystość ma odbyć się w plenerze, wtedy również należy wypełnić stosowny wniosek. Ślub musi odbyć się w miejscu, które gwarantuje zachowanie uroczystej formy i bezpieczeństwo uczestników. Kierownik USC może odmówić udzielenia ślubu w wybranym przez Państwa miejscu, jeśli uzna, że nie spełnia ono tych wymagań. To wiąże się również z dodatkową opłatą chyba, że ślub odbywa się poza urzędem z powodu zagrożenia życia lub zdrowia (na przykład  w szpitalu) albo z powodu pozbawienia wolności (na przykład w więzieniu), wtedy nie jest pobierana opłata dodatkowa.

 

Niezbędne dokumenty          

 

Przed wizytą w USC należy przygotować:

  • dokumenty tożsamości (dowody osobiste lub paszporty) — do okazania,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej — opłatę można uiścić w kasie urzędu albo przelewem na konto urzędu. Standardowa opłata to 84 zł, jednak jeśli zamierzacie Państwo wziąć ślub w plenerze należy dodatkowo zapłacić 1000 zł.

Nr konta do dokonania opłaty skarbowej 84 zł.: 89 8001 0005 2001 0007 9875 0013, tytuł przelewu „Sporządzenie aktu małżeństwa” (wpłacającym powinien być jeden z nupturientów).

Nr konta do dokonania opłaty dodatkowej 1000 zł.: 25 8001 0005 2001 0007 9875 0001, tytuł przelewu „Ślub poza lokalem USC” (wpłacającym powinien być jeden z nupturientów).

  • jeśli jest potrzebne - zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa.
  • w przypadku jeśli jedno z narzeczonych jest cudzoziemcem osoba ta musi złożyć dokument, który potwierdzi, że może zawrzeć związek małżeński według prawa, które obowiązuje w kraju, z którego pochodzi (dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem ta osoba może wziąć ślub). Jeśli uzyskanie takiego dokumentu jest wyjątkowo trudne, czyli istnieją trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może zwolnić z obowiązku złożenia takiego dokumentu — wówczas sąd ustali, czy ta osoba może wziąć ślub. Osoba, która jest cudzoziemcem musi złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

 

 Zawarcie małżeństwa


W wyznaczonej dacie zostanie Państwu udzielony ślub. Udzieli go kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Prezydent Miasta lub ksiądz w przypadku ślubu konkordatowego.
Udzielający ślubu musi tego dnia potwierdzić dane narzeczonych i świadków, dlatego potrzebne będą: Państwa dokumenty tożsamości (dowody osobiste lub paszporty), dokumenty tożsamości świadków (dowody osobiste lub paszporty). Po złożeniu oświadczeń, że wstępują Państwo w związek małżeński podpisany zostanie odpowiedni protokół. Na jego podstawie, po ślubie, Kierownik USC sporządzi akt małżeństwa.

Jeżeli chociaż jedno z Państwa lub jeden z Waszych świadków nie potrafi porozumieć się z kierownikiem USC, na przykład nie mówi po polsku – musicie zapewnić tłumacza lub biegłego na ślubie.

Po złożeniu stosownych oświadczeń, zostaniecie Państwo poproszeni o złożenie oświadczenia o przyszłym nazwisku. Musicie zdecydować, jakie nazwisko będziecie nosili po ślubie i jakie nazwisko będą nosiły wasze przyszłe dzieci. Zarówno kobieta, jak i mężczyzna może zachować swoje dotychczasowe nazwisko, do swojego nazwiska dodać nazwisko współmałżonka. To nazwisko może mieć tylko dwa człony  na przykład Nowak-Kowalska lub małżonkowie mogą zdecydować się na jedno nazwisko, które będzie waszym wspólnym nazwiskiem. Jeśli nie złożycie oświadczenia, zachowacie swoje dotychczasowe nazwiska.

Jeśli po ślubie będziecie nosić różne nazwiska, musicie zdecydować jakie nazwisko będą nosiły wasze przyszłe dzieci. Możecie wskazać, że dziecko będzie nosiło nazwisko jednego z was albo nazwisko, które powstanie z połączenia waszych nazwisk nazwisko matki i dodane do niego nazwisko ojca.

Uroczystość zaślubin odbywa się w Auli na pierwszym piętrze w budynku Ratusza. Do  dyspozycji nowożeńców i gości jest parking na terenie Urzędu Miasta.

 

Wniosek o zawarcie małżeństwa poza urzędem stanu cywilnego pdf

Wniosek o zawarcie małżeństwa poza urzędem stanu cywilnego docx

 Powyżej znajdują się jedynie ogólne informacje – o szczegóły zapytajcie Państwo kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Otwocku:

tel. 22 779 46 84, e-mail: usc@otwock.pl