Harmonogram posiedzeń Komisji Planowania Przestrzennego

Autor: Biuro Rady Miasta

04/02/2021

Harmonogram posiedzeń Komisji Planowania Przestrzennego
 na I półrocze 2021 roku:

Miesiąc

Dzień

Styczeń

---------------

Luty

04

18

Marzec

11

Kwiecień

08

Maj

20

Czerwiec

17