Gdzie sprawdzić stan jakości powietrza?

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

09/01/2017

W związku z podwyższonym poziomem zanieczyszczenia powietrza pyłami zawieszonymi PM10 i PM2,5 informujemy, że aktualne dane pomiarowe dostępne są:

- na stronie internetowej Generalnej Inspekcji Ochrony Środowiska:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

- na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie:

http://sojp.wios.warszawa.pl/

Na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie można zapoznać się również z prognozowanym stanem powietrza: http://sojp.wios.warszawa.pl/prognoza/

Informujemy, że dostępna jest również przygotowana przez GIOŚ aplikacja na telefony pod nazwą  Jakość powietrza w Polsce. Aplikacja pozwala na bieżąco śledzić aktualny stan powietrza: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/mobile_app

Jednocześnie informujemy, że w Otwocku przy ul. Brzozowej zlokalizowana jest jedyna w okolicy stacjonarna stacja pomiarowa jakości powietrza. Najbliższe inne stacje znajdują się w centrum Warszawy (gdzie również wykazywane są znacznie przekroczone normy jakości powietrza), a w pozostałych kierunkach – w Radomiu, Siedlcach, Żyrardowie. Pomiędzy Otwockiem a centrum Warszawy (w Józefowie oraz dzielnicy Wawer ), a także w innych okolicznych miejscowościach – Wiązownie, Celestynowie, Karczewie - nie ma innych stacji pomiarowych, w związku z czym nie są wykazywane przekroczenia norm jakości powietrza w tych miejscowościach, co nie oznacza, że takie przekroczenia nie występują. Jakość powietrza jest pogorszona w rejonach intensywnej zabudowy indywidualnej, gdzie źródłem ogrzewania wciąż w znacznej mierze są piece węglowe.

Zalecenia odnośnie postępowania w czasie smogu oraz informacje o możliwościach przeciwdziałania niskiej emisji znajdą Państwo w tym artykule: http://otwock.pl/uwaga-smog,ne,mg,1,6,934