Gazeta Otwocka

Logo Gazety Otwockiej

Miesięcznik samorządowy "Gazeta Otwocka" został wpisany do rejestru dzienników i czasopism 22 listopada 1990 roku.

Pierwszy numer pisma ukazał się w 1991 roku.

W ciągu 25 lat "Gazeta Otwocka" przekształcała się niejednokrotnie. Od początku istnienia, jej zadaniem było informowanie mieszkańców o wydarzeniach mających miejsce w Otwocku oraz ich relacjonowanie, promowanie działań podejmowanych przez Prezydenta Miasta, Radę Miasta i podległe im jednostki.

Od 2012 roku ukazują się również wydania specjalne "Gazety Otwockiej" o kulturze, turystyce i historii miasta.

ikona strzalka Numery archiwalne "Gazety Otwockiej"