Fundacja WOŚP przekaże tegoroczny 1% na otwocki szpital

Autor: Administrator serwisu

Logo Fundacji WOŚP

Informacja ze strony Fundacji:

Dzięki tegorocznej zbiórce 1% chcemy zakupić stabilizatory zewnętrzne, które pozwolą zespołowi Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej CMKP w Otwocku kontynuować leczenie chorych z wrodzonymi, rozwojowymi i nabytymi wadami narządu ruchu oraz umożliwią rozszerzenie możliwości terapeutycznych o korekcję tych deformacji. Część chorych z uwagi na niedobory tych drogich urządzeń, ubiega się o leczenie poza granicami Polski. Koszty tego leczenia wielokrotnie przekraczają identyczne w szpitalu w Otwocku.
Rozwiązania techniczne stabilizatorów, które chcemy kupić pozwalają na wydłużanie i trójwymiarowe korygowanie kształtu kończyn. Sprzężenie tego systemu z odpowiednim programem komputerowym powoduje, że technika operacyjna i korekcja zniekształceń staje się bardzo precyzyjna. W Klinice w Otwocku wykonano dotąd, w latach 2009-2015, 101 tego typu zabiegów u dzieci i młodzieży z użyciem stabilizatorów TSF. Zakup kolejnych elementów tego systemu pozwoli na wykonywanie kolejnych zabiegów we wrodzonych i nabytych wadach narządu ruchu.
System MRS, który także zamierzamy kupić pozwała na to, żeby w określonych wskazaniach, wydłużać obie kończyny dolne jednocześnie. Ponadto dość unikalne rozwiązania techniczne zastosowane w tym instrumentarium pozwalają na „mostowanie" stawu kolanowego podczas jednoczesnego wydłużanie uda i goleni, co zabezpiecza ten staw przed podwichnięciem i pozwala na ćwiczenia zwiększające zakres ruchów podczas procesu wydłużania.
Czas zastosowania jednego aparatu jest zmienny i zależy od stopnia deformacji, wieku, powikłań w czasie jego stosowania i wynosi od 3 miesięcy do 1 roku.