Fundacja "Smyki na Start"


Adres:
ul. Kopernika 25/23, 05-400 Otwock
Telefon:
603 608 945, 504 545 245
Strona www:
www.smykinastart.pl
E-mail:
fundacja@smykinastart.pl

Status prawny organizacji: Fundacja

nr KRS: 0000451677

Nr konta: 59 2030 0045 1110 0000 0261 8140 

Osoby formalnie zarządzające organizacją: Robert Naumiuk, Rafał Michałek 

Misja organizacji – główne, statutowe cele działań, dla realizacji których organizacja została powołana:

Misją Fundacji „Smyki na Start” jest szeroko rozumiana edukacja społeczna. Jest ona naszą inspiracją do tworzenia programów ułatwiających i usprawniających proces edukacji na wszystkich
etapach życia. W naszej działalności posługujemy się kluczowymi hasłami: nauka przez zabawę, kształtowanie postaw współpracy, wyzwalanie kreatywności, integracja międzypokoleniowa.

Celami Fundacji są:

 1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich metod upowszechniania wiedzy szczególnie w nauce i edukacji.
 2. Propagowanie wykorzystywania w edukacji nowoczesnych technologii, innowacyjnych rozwiązań, kreatywnego myślenia.
 3. Promowanie różnorodnych form edukacji pozaszkolnej i wzmacniania rozwoju dzieci i młodzieży.
 4. Popularyzacja działań artystycznych, edukacji kulturalnej oraz różnorodnych form twórczości.
 5. Upowszechnianie przedsiębiorczości społecznej i aktywności lokalnej.
 6. Wspieranie organizacji o podobnym profilu działania.
 7. Nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z instytucjami edukacyjnymi i badawczymi w zakresie działalności informacyjnej, szkoleniowej, badawczej oraz prowadzenia programów edukacyjnych.
 8. Kształtowanie postaw prospołecznych, otwartości, tolerancji i zaangażowania we wspólne przedsięwzięcia.
 9. Integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi w środowisku lokalnym.
 10. Wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego.
 11. Profilaktyka społeczna: zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu jednostek i grup w środowisku lokalnym poprzez propagowanie wzorców aktywizacji, wspólne inicjatywy na rzecz dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, rozwijanie potencjału jednostkowego i grupowego.
 12. Doświadczenia i najważniejsze dotychczasowe osiągnięcia organizacji:

Doświadczenia:

zorganizowanie trzech edycji Otwartych Zawodów Modeli Szybowców „Smyki na Start” w Otwocku; zorganizowanie analogicznych imprez w Józefowie, Warszawie i Pruszkowie.

Osiągnięcia:

Dostarczenie kompletu materiałów i scenariuszy organizacyjnych do realizacji imprez edukacyjno-integracyjnych w formie zawodów modeli szybowców. W oparciu o pomysł i dostarczone materiały odbyły się imprezy w następujących miejscowościach: Bezmiechowa, Świecie nad Osą, Piława Górna, Stalowa Wola, Góra, Prudnik, Świdwin.

ikona strzałka Karta danych o organizacji