Fundacja "Posłaniec"


Adres:
ul. Kołłątaja 80/82, 05-400 Otwock
Telefon:
22 788-30-78, 692-894-650, 22 788-30-78
E-mail:
fundacja.poslaniec@gmail.com

Status prawny organizacji: Fundacja

nr KRS: 0000155279

nr KONTA: 70 8001 0005 2001 0003 3516 0001

Osoby formalnie zarządzające organizacją: Ks. Adrian Jacek - Prezes, Tomasz Górecki - Wiceprezes, Stanisław Czarny – członek zarządu

Pola działań:

Kultura i sztuka
Edukacja i wychowanie
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Religia

Misja organizacji – główne cele:

Obrona praw rodziny zgodnie z Kartą Praw Rodziny
Pomoc rodzinie, zwłaszcza rodzinie wielodzietnej, samotnym matkom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz rodzinom zagrożonym przez współczesne choroby społeczne.

Doświadczenie i dotychczasowe osiągnięcia:

W 1995 roku Fundacja powołała do istnienia oraz prowadzi: Społeczna Szkołę Podstawową Nr 96 im. Świętej rodziny, od 1999 roku także Społeczne Gimnazjum nr 1.
Obie te szkoły tworzą od 2000 roku Zespół Szkół Katolickich w Otwocku ul. Kołłątaja 80/82
Fundacja kilkakrotnie patronowała organizowaniu wypoczynku letniego-integracyjnego obozu dla dzieci z upośledzeniem umysłowym z terenu Otwocka.

Najważniejsze działania i programy prowadzone przez organizacje w ciągu ostatnich dwóch lat:

Działalność oświatowa na rzecz środowiska.
Propagowanie wydawnictw katolickich, wydawanie czasopism i biuletynów o tematyce religijnej, rodzinnej.
Prowadzone są działania na rzecz budowy sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Katolickich (zakupiono projekt).

Osoba odpowiedzialna za powyższe informacje: Ks. Adrian Jacek

ikona strzałka Karta danych o organizacji