Fundacja Otwocka Jedynka

Autor: Administrator serwisu

Logo fundacji

Zawsze bądź szlachetny. Bądź do pomocy gotowy. - Johann Wolfgang Goethe

No właśnie…

W swoim życiu, w swojej pracy, w swoich działaniach skupiamy się na dzieciach chorych, biednych, „niczyich”, potrzebujących pomocy innych. To bardzo dobrze! Tak powinno być! To one najbardziej potrzebują wsparcia.

Ale…
Są uczniowie błyskotliwi, inteligentni, sprawni, uzdolnieni artystycznie, którzy bardzo się starają i osiągają sukcesy. Większym lub mniejszym nakładem pracy, ale wytrwale dążą do celu. Nie można ich pominąć, im też należy się wsparcie i zachęta do dalszych działań

Dlatego też….

W roku szkolnym 2011/2012 zrodził się pomysł, żeby stworzyć fundację, która polepszy warunki kształcenia dzieci i młodzieży, fundację, która będzie wspierać inicjatywy podnoszące poziom oświaty i kultury młodzieży, fundację, która zainspiruje uczniów, rodziców i nauczycieli do pozytywnego działania na rzecz wspólnego dobra, fundację, która nauczy empatii. I tak od 26.12.2011 roku rozpoczęła działalność Fundacja Otwocka Jedynka.

Kto założył Fundację Otwocka Jedynka?

Inicjatorką utworzenia Fundacji była Dorota Rejek; fundusz założycielski wniósł Piotr Zawistowski, natomiast w prace związane z założeniem Fundacji zaangażowane było Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 1 w Otwocku.

Zarząd fundacji

Prezes - Dorota Anna Rejek
Wiceprezes - Małgorzata Anna Dobosz
Sekretarz - Dobromiła Krystyna Rogowska

Rada Fundacji

Przewodniczący - Piotr Zawistowski
Wiceprzewodnicząca - Dorota Brańka
Członek - Izabela Katarzyna Kurzawa
Członek - Magdalena Gaszewska
Członek - Witold Michał Zackiewicz
Partnerzy Fundacji: Miasto Otwock