EKOPATROL kontroluje, czym palimy!

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

18/01/2017

W ostatnich tygodniach już kilkukrotnie mieliśmy do czynienia z wystąpieniem zjawiska smogu, czyli zalegającej nisko nad ziemią warstwy silnie zanieczyszczonego powietrza. Zanieczyszczenie powietrza pyłami zawieszonymi PM10 i PM2,5 bardzo szkodliwie wpływa na zdrowie, a w przypadku osób chorych może być wręcz niebezpieczne dla życia.

W związku z problemem zanieczyszczenia powietrza został stworzony specjalny EKOPATROL, złożony z pracowników Straży Miejskiej Miasta Otwocka i pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. EKOPATROL kontroluje budynki na terenie Otwocka pod kątem rodzaju i jakości wykorzystywanych materiałów opałowych. Działanie EKOPATROLU ma na celu przede wszystkim wychwytywanie przypadków nielegalnego spalania odpadów w piecach, ale także edukacja właścicieli nieruchomości w zakresie stosowanych paliw oraz prawidłowego sposobu ich wykorzystywania.

Wzrost zanieczyszczenia powietrza pyłami ma związek z panującymi niskimi temperaturami i wzrostem spalania paliw stałych w indywidualnych źródłach ogrzewania, zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i w obiektach usługowych, handlowych i produkcyjnych. Fatalny wpływ na jakość powietrza ma przede wszystkim spalanie węgla słabej jakości i w nieprawidłowy sposób (t.j. zasypywanie jednorazowo zbyt dużej ilości opału), ale także wykorzystywanie jako opału odpadów, co jest całkowicie zabronione!

W związku z powyższym informujemy, że należy spodziewać się wzmożonych kontroli nieruchomości w zakresie stosowanego opału. Kontrole będą prowadzone codziennie, o różnych porach dnia, a także wieczorami. W przypadku stwierdzenia, że do ogrzewania budynku wykorzystywane są odpady, będą wystawiane mandaty karne.