Ekologiczny konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z Otwocka

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

07/05/2019

Prezydent Miasta Otwocka

ogłasza

konkurs plastyczny na plakat promujący ochronę powietrza i zapobieganie zjawisku smogu.

 

Zanieczyszczenie powietrza pyłami i szkodliwymi gazami w wyniku spalania w piecach paliw stałych, takich jak węgiel, drewno, a niekiedy również substancje niedozwolone, takie jak odpady, stanowi jeden z największych problemów i zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi, z jakimi boryka się wiele polskich miast, w tym także Otwock. Obowiązujące przepisy tylko w niewielkim stopniu pozwalają na konkretne
i natychmiastowe działania ograniczające te zjawiska, a skutki wprowadzanych zmian będą odczuwalne dopiero za kilka lat. Sytuację już teraz mogą poprawić działania, jakie każdy mieszkaniec może podjąć, prawidłowo korzystając z własnego źródła ogrzewania. Należą do nich: wymiana starego pieca na nowe, bardziej ekologiczne źródło ogrzewania, prawidłowe palenie w piecu, ograniczające emisję pyłów, a także wykorzystywanie opału dobrej jakości.

Spróbujmy – za pośrednictwem plakatu – uświadomić właścicielom domów mieszkalnych i innych budynków, jak duży mają wpływ na jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy, a tym samym na nasze zdrowie, a nawet życie.  Być może plakat przygotowany przez dzieci przemówi w tej sprawie głośniej i wyraźniej, niż dziesiątki artykułów, programów, ulotek i pouczeń urzędników? Może głos najmłodszych spowoduje, że dorośli zaczną z większą troską myśleć o środowisku, w którym wychowują się ich dzieci i wnuki? Warto spróbować!

Wykonajcie pracę, która według Was najlepiej, najbardziej przejmująco pokaże dorosłym, że chcecie żyć w czystym środowisku, oddychać czystym powietrzem bez obaw o swoje zdrowie, bawić się na dworze i uprawiać sport bez ryzyka wdychania niebezpiecznych gazów i pyłów. Pokażcie dorosłym, że troska o środowisko jest wyrazem ich miłości do Was i dbałości o Waszą przyszłość, zdrowie i bezpieczeństwo. Do dzieła!

Zachęcamy do udziału w konkursie - Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Otwocka

ZASADY KONKURSU:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży - Mieszkańców Otwocka w trzech kategoriach wiekowych (skończone lata):

                           I.          Dzieci w wieku do 10 lat;

                          II.          Dzieci i młodzież w wieku 11 – 15 lat;

                        III.          Młodzież w wieku 16 – 20 lat.

2. Plakat powinien być wykonany w formacie minimum A3 lub większym, techniką dowolną, z zastrzeżeniem, że prace nie powinny zawierać elementów trójwymiarowych.

3. Praca powinna być trwale opisana na odwrocie poprzez podanie:

- kategorii wiekowej: I, II lub III;

- imienia i nazwiska oraz wieku uczestnika (skończone lata);

- adresu korespondencyjnego;

- numeru telefonu kontaktowego do rodziców lub opiekunów;

- nazwy szkoły (lub przedszkola), do której uczęszcza dziecko.

 

4. Prace konkursowe będą wykonane własnoręcznie przez uczestników. Zastrzega się, że prace nie mogą zawierać grafiki będącej dziełem innych osób (np. pobranej z Internetu), z uwagi na prawa autorskie do tego rodzaju prac.

5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nagrodzonych prac w materiałach o charakterze promocyjnym i edukacyjnym w zakresie ochrony środowiska oraz dodanie treści o charakterze edukacyjnym z zakresu ochrony powietrza i zapobiegania smogowi (np. na plakatach i banerach)

6. Prace należy składać w terminie do dnia 20 maja 2019r. do godz. 1600 w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, budynek C, pok. nr 4.

7. Nagrody w konkursie będą przyznawane za trzy pierwsze miejsca – I, II i III – w każdej
z kategorii wiekowych.

8. Za zajęcie miejsc I – III przyznane zostaną nagrody rzeczowe, takie jak sprzęt sportowo - turystyczny lub gadżety elektroniczne .

9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 22 maja 2019r. poprzez stronę internetową Urzędu Miasta Otwocka www.otwock.pl. Nagrodzeni zostaną poinformowani o wynikach konkursu telefonicznie.

10. Wręczenie nagród za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii oraz wystawa prac konkursowych odbędzie się w trakcie obchodów Święta Sosny w dniu 24 maja 2019r. na terenie Urzędu Miasta Otwocka.