Edukacyjna Sieć Antysmogowa w otwockich szkołach podstawowych

Autor: Administrator serwisu

05/02/2019

Edukacyjna Sieć Antysmogowa (ESA) to program informacyjny na rzecz czystego powietrza realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK, we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym. Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat znaczenia czystego powietrza dla zdrowia i wpływu naszych codziennych działań na jego jakość, przyczyn powstawania smogu, jego wpływu na zdrowie i możliwości jego zmniejszenia.

Otwock został wybrany  do realizacji tego projektu, ponieważ nasze miasto znajduje się na niechlubnej liście 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Unii Europejskiej. Program jest dedykowany do szkół ponieważ szkoły są ważnymi ośrodkami opinii i edukacji dla społeczności lokalnej. Szkoły są miejscem, w którym tę wiedzę należy upowszechniać i pomagać w rozumieniu problemów, które mają wpływ na życie lokalnej społeczności.

W projekcie ESA biorą udział od grudnia 2018 r. trzy szkoły podstawowe, SP 2, SP 4, SP 6. Szkoły zostały wyposażone w mierniki jakości powietrza. Mierzone w trybie ciągłym parametry (stężenie pyłów PM2,5 i PM10, temperatura powietrza, ciśnienie i wilgotność) prezentowane są na zewnętrznych ekranach świetlnych.  Pozwala to  na śledzenie jakości powietrza w otoczeniu szkoły przez lokalną społeczność.

Projekt ESA zakłada aktywny udział nauczycieli  w działaniach edukacyjno-informacyjnych. Przeszkoleni przez ekspertów zajmujących się problematyką smogu nauczyciele – koordynatorzy projektu, przeprowadzili szkolenia w swoich szkołach podczas rad pedagogicznych. Nauczyciele wyposażeni w wiedzę oraz materiały dydaktyczne przeprowadzili w czasie wywiadówek semestralnych prezentację dla rodziców dotyczącą smogu i jego wpływu na zdrowie. Materiał ten składa się z trzech elementów:

Rodzice otrzymali również ulotki  „weź nie truj” – fakty i mity na temat SMOGU.

W styczniu nauczyciele przystąpili  do  edukacji dzieci. Odbywa się ona w trzech blokach tematycznych:

  • dla klas 1-3 – Co wisi w powietrzu?
  • dla klas 4-6 – Coś wisi w powietrzu
  • dla klas 7-8 – Wstrzymaj oddech – SMOG - talk! 

Szkoły otrzymały plakaty do wykorzystania na miejscu oraz na terenie miasta.

 

W dniu 21 lutego zostaną przeprowadzone warsztaty dla mieszkańców Otwocka. Godzinne spotkanie będzie prowadzone przez specjalistów z Polskiego Alarmu Smogowego, który jest partnerem merytorycznym NASK w projekcie ESA.  Warsztaty odbędą  się o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr.1. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszego miasta.  

NIECH CZYSTE POWIETZRE BĘDZIE Z WAMI!

Andrzej Gurdziel  - szkolny koordynator programu ESA

Galeria