E-usługi w Mieście Otwock

Projekt dotyczy informatyzacji Miasta Otwocka w zakresie niezbędnego oprogramowania i infrastruktury teleinformatycznej jednostek organizacyjnych gminy, w tym wdrożenia e-usług pozwalających na sprawną i efektywną obsługę mieszkańców.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Otwocka, pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych, a także do obywateli zainteresowanych współpracą z Gminą lub załatwianiem spraw urzędowych. Głównym celem projektu jest poniesienie jakości świadczonych usług udostępnionych w formie elektronicznej, poprzez zwiększenie ich liczby i jakości.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  RPO WM 2014-2020

Wartość całkowita  projektu  734 556,00 PLN

Wartość dofinansowania       503 188,80 PLN