Dzień Bez Samochodu – 22 września 2017r.

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

21/09/2017

Między 16 a 22 września obchodzony jest Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, którego finałem jest Dzień Bez Samochodu, przypadający na 22 września. Jest to kampania, która ma na celu zachęcanie do wprowadzania i promowanie zrównoważonych środków transportu – transportu zbiorowego, rowerów, ruchu pieszego.

Ma to oczywiście na celu przede wszystkim ograniczenie indywidualnego transportu samochodowego, który przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza, w szczególności odczuwalnego w miastach, gdzie natężenie ruchu jest największe, a jego płynność z uwagi na wzrost liczby aut – coraz mniejsza. Wzmożony ruch kołowy przyczynia się także do zwiększenia poziomu hałasu, powoduje też wzrost zagrożenia wypadkami i generuje zatłoczenie miast, a w konsekwencji zamianę niemal każdego skrawka wolnej przestrzeni przyulicznej w miejsca postojowe. Tym samym komfort życia mieszkańców miast maleje.

W celu ograniczenia tych problemów zachęca się użytkowników samochodów osobowych do korzystania na co dzień z transportu zbiorowego oraz  rezygnacji z codziennego użytkowania aut na rzecz zdrowej alternatywy, jaką jest rower lub po prostu – własne nogi.

Problem zwiększającego się natężenia ruchu samochodowego nie omija też Otwocka, którego rozległość i znaczne oddalenie niektórych osiedli od centrum wymusza przemieszczanie się za pomocą pojazdów. Między innymi w celu ograniczenia lokalnego ruchu samochodowego w Otwocku powstaje coraz więcej odcinków dróg rowerowych i pieszo - rowerowych, które umożliwiają bezpieczne przemieszczanie się mieszkańców przy pomocy „dwóch kółek” i pieszo. W bliskiej perspektywie jest powstanie kolejnych 8 km takich dróg na terenie miasta, o czym więcej można przeczytać tutaj.

Infrastruktura sprzyjająca komunikacji rowerowej nie tylko ułatwia życie mieszkańcom miasta i poprawia ich bezpieczeństwo, ale także pozwala lepiej wykorzystać potencjał turystyczny Otwocka – jego położenie wśród obszarów atrakcyjnych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym, będących doskonałym obszarem dla rekreacji i turystyki rowerowej.

Liczymy, że tegoroczny Dzień Bez Samochodu przywita nas słońcem i pozwoli, by kto może - pozostawił chociaż na ten jeden dzień swoje auto na parkingu czy w garażu, a do pracy wybrał się tego dnia rowerem, piechotą, pociągiem lub autobusem. Poza niekwestionowanym ekologicznym wymiarem taka decyzja przynosi inne korzyści: zobaczyć w drodze do pracy coś więcej niż tył auta jadącego przed nami w korku – nie do przecenienia!

Zachęcamy!

 Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Otwocka