Dyżur Wakacyjny

Dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwockw roku szkolnym 2022/2023

 

Poniżej publikujemy wykaz terminów dyżurów przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock w lipcu i sierpniu 2023 roku (tj. rok szkolny 2022/2023).

Terminy pracy i przerwy w oddziałach poszczególnych placówek zostały uzgodnione przez dyrektorów placówek z Radami Rodziców.

Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą prowadziły opiekę tylko dla dzieci z macierzystej placówki.

 

Zarządzenie Nr 9/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock na rok szkolny 2022/2023.

Poniżej link do zarządzenia:zarządzenie nr 9/2023

 

Poniżej publikujemy wykaz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dyżurujących w okresie lipiec – sierpień 2023 rok.

Lp.

Placówka

Adres

Nr telefonu

Termin dyżuru

1.

Przedszkole nr 3

ul. Jodłowa 14

22 779-29-84

03-28.07.2023 r.

2.

Przedszkole nr 4

ul. Dwernickiego 1

22 779-32-73

03-28.07.2023 r.

3.

Przedszkole nr 6

ul. Kubusia Puchatka 28

22 779-41-23

03-28.07.2023 r.

4.

Przedszkole nr 10

Leśne Skrzaty”

ul. Kochanowskiego 6

22 779-37-12

03-28.07.2023 r.

5.

Przedszkole nr 12

ul. Batorego 34

22 779-51-01

31.07-25.08.2023 r.

6.

Przedszkole nr 15

ul. Majowa 44

22 779-40-78

31.07-25.08.2023 r.

7.

Przedszkole nr 16 „Grymuś”

ul. Karczewska 27A

22 779-54-11

03-28.07.2023 r.

8.

Przedszkole nr 17

ul. Czaplickiego 7

22 779-50-40

31.07-25.08.2023 r.

9.

Przedszkole nr 18

im. Kubusia Puchatka

ul. Komunardów 4

22 779-72-53

31.07-25.08.2023 r.

10.

Przedszkole nr 20

ul. Majowa 230

22 779-71-68

03-28.07.2023 r.

11.

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 2

im. I. Sendlerowej

ul. Poniatowskiego 47/49

22 779-32-32

31.07-25.08.2023 r.

12.

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3

im. T. Morusa

ul. Kościuszki 28

22 788-64-61

03-28.07.2023 r.

13.

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 6

im. M. E. Andriollego

ul. Ambasadorska 1

22 779-34-31

31.07-25.08.2023 r.

14.

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 8

im. Gen. J. Filipowicza

ul. Żeromskiego 235

22 779-25-22

31.07-25.08.2023 r.

15.

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 12

im. K. Makuszyńskiego

ul. Andriollego 76

22 779-38-44

03-28.07.2023 r.

 

Harmonogram zapisu dzieci na dyżur wakacyjny  w lipcu i sierpniu 2023 r.

  • Od 03 do 14 kwietnia 2023 r.  – wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeń dziecka na dyżur wakacyjny.

  • Od 17 do 20 kwietnia 2023 r.  – weryfikacja kart zgłoszeń.

  • 21 kwietnia 2023 r. godz. 14:00 – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych.

  • Od 21 do 28 kwietnia 2023 r. – obowiązek wpłaty przez rodziców/prawnych opiekunów należności za żywienie według stawki obowiązującej w przedszkolu, w wysokości zgodnej z zadeklarowanym przez rodziców czasem pobytu dziecka w przedszkolu.

  • Od 02 do 08 maja 2023 r.  – weryfikacja wpłat za żywienie.

  • 9 maja 2023 r. godz. 14:00 – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych.

 

Harmonogram zapisu dzieci na dyżur wakacyjny w lipcu i sierpniu 2023 roku dotyczy wszystkich przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock.

Pliki do pobrania:

Karta zgłoszenia dziecka 

Zarządzenie