Dyżur wakacyjny

21.04.2023

 

Informacja dla rodziców dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny w Przedszkolu Nr 4 w Otwocku.
Opłatę za żywienie dziecka w trakcie dyżuru wakacyjnego w  Przedszkolu Nr 4 należy  wnieść w  terminie od 21.04.2023  do 28.04.2023 na  konto o numerze: 36  8001  0005  2001  0007  9950  0001
Osoby, które nie uiszczą opłaty w wyznaczonym terminie tracą miejsce.
Opłatę za żywienie wyliczamy następująco:  ilość dni roboczych zadeklarowanych na karcie zgłoszenia  x 11 zł  /dzienna stawka żywieniowa/.  Pełna odpłatność za dyżur wynosi 220 zł  /20 dni żywieniowych razy 11 zł /.Rodzice korzystający z programu Rodzina 3+ wpłacają  połowę stawki żywieniowej czyli 5 zł. 50 gr. za dzień.
W tytule wpłaty należy wpisać:  dyżur wakacyjny Imię i nazwisko dziecka.
Lista dzieci przyjętych na dyżur będzie wywieszona 9 maja 2023 r. o godzinie 14.00.

 

 


04.03.2023
Szanowni Rodzice !!!
Karty zgłoszenia na dyżur wakacyjny można składać w przedszkolu w terminie
od dnia 3 kwietnia 2023 r. do 14 kwietnia 2023 r. w godzinach 7.00 – 17.00.
Wnioski można pobrać ze strony internetowej przedszkola. Osoby, które nie mają możliwości wydrukowania mogą pobrać kartę zgłoszenia z przedszkola.
KARTA ZGŁOSZENIA NA DYŻUR WAKACYJNY - WNIOSEK

Zasady organizacji dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock


Harmonogram zapisu dzieci na dyżur wakacyjny 

Element procedury

od dnia

do dnia

Wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeń dziecka na dyżur wakacyjny.

03.04.2023 r.

14.04.2023 r.

Weryfikacja kart zgłoszeń.

17.04.2023 r.

20.04.2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych.

21.04.2023 r. godz. 14:00

Obowiązek wpłaty przez rodziców/ prawnych opiekunów należności za żywienie według stawki obowiązującej w przedszkolu, w wysokości zgodnej z zadeklarowanym przez rodziców czasem pobytu dziecka w przedszkolu.

 

21.04.2023 r.

 

 

28.04.2023 r.

Weryfikacja wpłat za żywienie.

02.05.2023 r.

08.05.2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych.

09.05.2023 r. godz. 14:00

UWAGA !!!
Harmonogram zapisu dzieci na dyżur wakacyjny dotyczy wszystkich przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych  prowadzonych przez Miasto Otwock.