Dotacja na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie Miasta Otwock –IX Etap

Autor: Administrator serwisu

02/11/2021

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Miasto Otwock otrzymało dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania

„USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU Z NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA OTWOCKA –IX ETAP”

Dzięki dotacji z terenu Otwocka w październiku br. znikło ponad 123 ton odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. 

Wartość całego zadania wyniosła 43 873,34 zł

Wysokość dotacji z WFOŚ i GW 30 000 zł

Galeria