Dotacja na usuwanie azbestu z nieruchomości na terenie Miasta Otwock

Autor: Administrator serwisu

09/10/2020

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Miasto Otwock otrzymało dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU Z NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA OTWOCKA –VIII ETAP”

Dzięki dotacji z terenu Otwocka do dnia 15 października br. zniknie ponad 105 ton odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. 

Szczegóły zadania:

Usunięcie i unieszkodliwienie 105, 50 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest
z nieruchomości na terenie Miasta Otwocka

Wartość całego zadania 33 231 zł

Wysokość dotacji 23 261 zł