Dot. strajku nauczycieli

Autor: Sławomir Sierański Wiceprezydent Miasta Otwocka

11/04/2019

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi ewentualnej możliwości wypłaty wynagrodzeń strajkującym nauczycielom za czas trwania akcji strajkowej, z przykrością informujemy iż art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 23.05.1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych nie zezwala na wypłatę wynagrodzeń w okresie strajku zorganizowanego zgodnie z przepisami ww. ustawy.

Oznacza to, iż w powyższej sytuacji wypłacenie wynagrodzeń byłoby niezgodne z prawem.

Na ten fakt mocno zwracały również  uwagę m. in. regionalne izby obrachunkowe w swoich opiniach.

 

Wiceprezydent Miasta Otwocka

Sławomir Sierański