Dostateczny stan powietrza w Otwocku w dniu 15 lutego 2017 r.

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

15/02/2017

W dniu 15 lutego 2017r. w godzinach 14.00-15.00 stacja pomiarowa przy ul. Brzozowej w Otwocku odnotowała  zawartość w powietrzu pyłu zawieszonego PM10 na poziomie 85 μg/m3  (przy wartości dopuszczalnej 50 μg/m3 ), natomiast pyłu PM2,5 na poziomie 73,3 μg/m3  (przy wartości dopuszczalnej 25 μg/m3  ). Stan powietrza został określony przez Inspekcję Ochrony Środowiska jako dostateczny.

Stan powietrza 15 lutego 2017