Doraźna Komisja Statutowa

Autor:

25/02/2016 17:15

odbędzie się w poniedziałek (29.02.2016 r.) o godz. 17:15 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

2.  Analiza Statutu Miasta Otwocka – Załącznika nr 4 do Statutu Miasta Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Otwocka.

a)      Rozdział III ust. od 4 do 14;

b)      Rozdział IV ust. od 1 do 15.

3. Sprawy różne i wolne wnioski.

4. Zakończenie posiedzenia.