Doraźna Komisja Statutowa

Autor:

17/03/2016 17:15

odbędzie się we wtorek  22 marca 2016r. o godz. 17:15, w budynku C pok. 5 A.

 Porządek posiedzenia Komisji Statutowej:

  1.  Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Zapoznanie się z opinią p. Skarbnik Miasta, dotyczącą treści merytorycznej §50 i §51 Statutu Miasta Otwocka oraz aktualnego stanu prawnego treści zawartej w §47. Nadanie aktualnego brzmienia tym paragrafom.- zatwierdzenie przez głosowanie.
  3. Analiza Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Otwocka – rozdział V ust. 7, 8, 9 – proponowane zmiany i zatwierdzenie przez głosowanie.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.
  5. Zakończenie posiedzenia.