doraźna Komisja Inwentaryzacyjna

Autor: Biuro Rady Miasta

08/07/2021 15:30

Posiedzenie – zamknięte doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej odbędzie się w dniu 13 lipca 2021 r. o godzinie 15:30 w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w budynku A, Aula I piętro. 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Podpisanie kart inwentaryzacyjnych.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.