doraźna Komisja Inwentaryzacyjna

Autor: Biuro Rady Miasta Renata Trzpil

10/12/2020 15.30

Posiedzenie – zamknięte doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej odbędzie się w dniu 14 grudnia 2020 r. o godzinie 15:30 w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka
przy ul. Armii Krajowej 5 w budynku A, Aula I piętro. 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Podpisanie kart inwentaryzacyjnych.
  4. Zapoznanie członków Komisji z przesłanym wnioskiem  do Wojewody Mazowieckiego i otrzymanymi decyzjami.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.