Doraźna Komisja Inwentaryzacyjna

Autor: Biuro Rady Miasta

29/03/2019 16:00

Posiedzenie  zamknięte Doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2019 r. o godzinie 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka
przy ul. Armii Krajowej 5 w budynku A, I piętro Aula. 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Stwierdzenie kworum.

2.      Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

3.      Szkolenie członków komisji dotyczące wypełniania kart inwentaryzacyjnych.

4.      Sprawy różne, wolne wnioski.

5.      Zakończenie obrad.