Doraźna Komisja Inwentaryzacyjna

Autor:

odbędzie się we  wtorek  10 maja 2016 roku o godzinie 16:00 w budynku C w sali 5A Urzędu Miasta Otwocka.
Proponowany porządek obrad Doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej:
1. Sprawy organizacyjne i porządkowe:
a) Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
b) Przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie i podpisanie kart inwentaryzacyjnych.

3.Poinformowanie Komisji o wnioskach komunalizacyjnych przesłanych do Wojewody Mazowieckiego.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Zakończenie obrad.