doraźna Komisja ds. Nieruchomości i Przekształceń

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

16/09/2021 16:00

Posiedzenie doraźnej Komisji ds. Nieruchomości i Przekształceń, które odbędzie się w dniu 20 września 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 16.00 w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

 Proponowany porządek posiedzenia.

 1. Stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Otwock prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr ew. 11/1 z obr. 236 położonej przy ul. Grunwaldzkiej.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na czas określony. (ul. Stefana Okrzei )
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własności Gminy Otwock na czas określony. (ul. Karczewska 27 )
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na czas określony. (ul. Reymonta )
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock na czas określony. (ul. Marii Konopnickiej 9, ul. Gabriela Narutowicza 51, ul. Józefa Poniatowskiego 23, ul. Pusta 4 )
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu na czas określony. (ul. Emilii Plater 4/6, ul. Kubusia Puchatka 40, ul. Heleny Marusarzówny 17, ul. Wczasowa 13 )
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego stanowiącego własność Gminy Otwocka na czas określony. ( ul. Józefa Poniatowskiego 15 )
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Otwock. (ul. Warsztatowa)
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości gruntowych. 
 12. Sprawy różne, wolne wnioski
 13. Zakończenie obrad.