doraźna Komisja ds. Nieruchomości i Przekształceń

Autor: Magdalena Kniaziewicz Biuro Rady Miasta

10/06/2021 16:00

Posiedzenie doraźnej Komisji ds. Nieruchomości i Przekształceń odbędzie się w dniu 14 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 16.00. Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Otwock prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr ew. 26 z obr. 94 położonej przy ul. prof. Stefana Kazimierza Malawskiego.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia nieruchomości na własność Gminy Otwock. (przy ul. Tysiąclecia, Kuklińskiego, Generalskiej).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock na czas określony. (przy ul. Kołłątaja).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Otwock na czas określony. (przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 8A).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Otwock na czas określony.
  (przy ul. Tadeusza Kościuszki 5/7).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock. (przy ul. Adama Mickiewicza i ul. Górnej).
 9. Sprawy różne, wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.